Optymalizacja pracy węzła fermentacji metanowej w oczyszczalni ścieków

Waldemar Wiechecki , Rafał Wiśniewski

Abstract

The elaborated mathematical model of anaerobic digestion node in a sewage-treatment plant, comprising of multiple fermentation chambers working under variable fermentation time and temperature conditions was used to conduct optimization study of fermentation time and temperature influence. The achieved results can be used to improve sludge reduction and biogas production efficiency in anaerobic digestion process and for creating the digestion node control system.
Author Waldemar Wiechecki WIChiP
Waldemar Wiechecki,,
- Faculty of Chemical and Process Engineering
, Rafał Wiśniewski WIChiP
Rafał Wiśniewski,,
- Faculty of Chemical and Process Engineering
Other language title versionsOptimization of the methane fermentation node efficiency in a sewage plant
Journal seriesInżynieria i Aparatura Chemiczna, ISSN 0368-0827
Issue year2011
Vol50
No5
Pages108-109
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishwytwarzanie biogazu, fermentacja metanowa, modelowanie fermentacji
Keywords in Englishbiogas production, anaerobic digestion, digestion modeling
Abstract in PolishDla opracowanego modelu matematycznego pracy węzła fermentacji metanowej w oczyszczalni ścieków, składającego się z wielu komór o zróżnicowanych temperaturach fermentacji i czasach przebywania ścieków, przeprowadzono badania nad optymalizacją pracy węzła, dotyczące wpływu temperatur fermentacji i czasów przebywania ścieków w poszczególnych komorach. Wyniki badań mogą być wykorzystane w pracach nad zwiększeniem efektywności oczyszczania ścieków i produkcji biogazu w węźle fermentacji metanowej oraz do tworzenia systemu sterowania pracą węzła.
URL http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl/pdf/2011/2011-5/InzApChem_2011_5_108-109.pdf
Languagepl polski
File
Wiechecki W., Wiśniewski R. - Optymalizacja pracy węzła fermentacji metanowej w oczyszczalni ścieków.pdf 364.96 KB
Score (nominal)5
Citation count*0
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back