Makrodeformacje filtracyjne gruntów

Agnieszka Dąbska , Paweł Popielski

Abstract

The article presents a review of macro-deformations of soils originating as a result of water pressure head and filtration. It discusses different phenomena referred to commonly as filtrational macro-deformations of soils: hydraulic heave, piping and uplift in cohesive and non-cohesive soils.
Author Agnieszka Dąbska (FEE / DHEH)
Agnieszka Dąbska,,
- Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics
, Paweł Popielski (FEE / DHEH)
Paweł Popielski,,
- Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics
Other language title versionsFiltrational macro-deformations of soils
Journal seriesGospodarka Wodna, ISSN 0017-2448, e-ISSN 2449-9439
Issue year2020
Vol80
No2(854)
Pages15-18
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishhydraulic heave, piping and uplift in cohesive and non-cohesive soils. filtrational macro-deformations of soils, hydraulic heavy, piping, uplift
Keywords in Englishmakrodeformacje filtracyjne gruntów, upłynnienie, przebicie hydrauliczne, wyparcie
Abstract in PolishPrzedstawiono przegląd makrodeformacji gruntu powstających w wyniku wyporu hydrostatycznego i filtracji. Omówiono różne zjawiska objęte ogólną nazwą makrodeformacji filtracyjnych gruntu: kurzawka (upłynnienie), przebicie hydrauliczne oraz wyparcie występujące w gruntach spoistych i niespoistych. Deformacje fazy stałej gruntu (szkieletu gruntowego) spowodowane działaniem sił filtracji nazywane są deformacjami filtracyjnymi lub filtracyjnymi odkształceniami miejscowymi [7]. W przypadku, kiedy przemieszczeniu ulegają stosunkowo duże objętości gruntu tj. jednocześnie duże ilości ziaren i cząstek, deformacje filtracyjne można nazwać makrodeformacjami. Te deformacje filtracyjne odnoszą się zarówno do gruntów spoistych, jak i niespoistych, i powodują zniszczenie struktury gruntu. W przypadku rozważania możliwości wystąpienia makrodeformacji, działanie siły filtracji (ciśnienia spływowego) i siły wyporu należy rozpatrywać na jednostkę objętości gruntu. Warunki wystąpienia makrodeformacji opisywane są kryterium hydraulicznym: dopuszczalną wartością ciśnienia wody w porach, sumą wyporu hydrostatycznego i hydrodynamicznego lub wartością krytycznego gradientu hydraulicznego (w warunkach filtracji). Makrodefomacje, obok mikrodeformacji [9], stanowią drugą grupę deformacji filtracyjnych (rys. 1). Do makrodeformacji można zaliczyć: przebicie hydrauliczne, wyparcie i kurzawkę (upłynnienie). Klasyfikacje deformacji filtracyjnych szczegółowo omówiono w opracowaniu [8]. MAKRODEFORMACJE WYSTĘPUJĄCE W WYNIKu DZIAŁANIA SIŁY FILTRACJI (CIŚNIENIA SPŁYWOWEGO) Kurzawka (upłynnienie) Zjawisko kurzawki występuje w przypadku przepływu wody przez grunt na kierunku pionowym z dołu do góry, kiedy ciśnienie spływowe równoważy ciężar objętościowy gruntu pod wodą: γ' = jv, tj. występuje ciśnienie spływowe krytyczne jkr. Gradient hydrauliczny, dla którego ciśnienie spływowe osiąga wartość krytyczną, nazywany jest krytycznym gradientem hydraulicznym. Przy krytycznym gradiencie hydraulicznym występuje statyczne upłynnienie gruntu.
URL http://sigma-not.pl/publikacja-125024-makrodeformacje-filtracyjne-grunt%C3%B3w-gospodarka-wodna-2020-2.html
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 14-07-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?