Comparative testing of strain gauges and magnetic field measurements of steel structures

Szymon Gontarz , Jędrzej Mączak , Stanisław Radkowski

Abstract

Monitoring of civil engineering structures is an important issue due to a rapid development of the modern building techniques and growing fatigue wear during utilization of bridges, market halls etc. The complexity and diversity of civil engineering structures impose requirements on the measuring system, which are difficult to be satisfied by a single sensor. As a solution, a complex monitoring system, composed of strain gauges as well as magnetic field sensors is being developed. In the paper the comparative study of different measurement techniques allowing for local deformation measurements will be presented. By measuring the changes in magnetic field of analysed steel structure it is possible to obtain the diagnostic information about the type of strain and stress intensity. In the paper the results of magnetic field measurements are compared to the strain gauge measurements obtained on the laboratory truss test stand.
Author Szymon Gontarz IP
Szymon Gontarz,,
- Institute of Automotive Engineering
, Jędrzej Mączak IP
Jędrzej Mączak,,
- Institute of Automotive Engineering
, Stanisław Radkowski IP
Stanisław Radkowski,,
- Institute of Automotive Engineering
Journal seriesZeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, ISSN 1642-347X
Issue year2011
No2/83
Pages57-72
Keywords in Polishkonstrukcja stalowa, tensometr, pomiar magnetyczny
Keywords in Englishsteel structure, strain gauge, magnetic field measurement
Abstract in PolishMonitorowanie konstrukcji budowlanych stanowi istotne zagadnienie ze względu na szybki rozwój nowoczesnych technik budowlanych oraz rosnące zużycie eksploatacyjne istniejących mostów, hal targowych itp. Złożoność i różnorodność owych obiektów nakłada na system pomiarowy wysokie wymagania, którym trudno sprostać wykorzystując w systemie czujnik jednego rodzaju. Jako kompleksowe rozwiązanie systemu monitoringu proponuje się układ składający się z tensometrów oraz czujników pola magnetycznego. W artykule przedstawiono analizę porównawczą różnych technik pomiarowych pozwalających na pomiar lokalnych deformacji. Poprzez pomiar zmian w polu magnetycznym analizowanej stalowej konstrukcji możliwe jest uzyskanie informacji diagnostycznej o rodzaju odkształceń oraz intensywności naprężeń. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów pola magnetycznego w porównaniu do pomiarów tensometrycznych, uzyskanych na kratownicy w laboratoryjnym stanowisku badawczym.
URL http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-PWA7-0053-0008
Languageen angielski
Score (nominal)4
Citation count*0
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back