Badania właściwości sorpcyjnych porowatych materiałów węglowych otrzymanych z odpadowego poliamidu

Grzegorz Makomaski

Abstract

The study results of sorption properties of porous carbon materials obtained from polymer-pitch compositions containing polyamide 6 (PA6) waste was carried out. The method and optimal parameters of preparation homogeneous and stable polymer-pitch compositions were determined. For polymer-pitch compositions containing 10-50 wt.% of PA6 waste, softening point, coking value, content of components insoluble in toluene and quinoline were carried out. Porous carbon materials were obtained form polymer-pitch compositions in the activation process with potassium, sodium, magnesium or calcium hydroxides. For the obtained porous carbon materials the adsorption value of iodine was determined. Moreover, porous carbon materials were tested in selected adsorption processes, such as industrial wastewater treatment.
Author Grzegorz Makomaski (FCEMP / IC)
Grzegorz Makomaski,,
- The Institute of Chemistry
Pages257-260
Publication size in sheets0.5
Book Modyfikacja Polimerów. Stan i perspektywy w roku 2019, 2019, Wrocław, Wydawnictwo TEMPO s.c., ISBN 978-83-86520-24-4, 318 p.
Keywords in PolishOdpad poliamidu, pak węglowy, kompozycje polimerowo-pakowe, porowate materiały węglowe
Keywords in EnglishPolyamide waste, coal-tar pitch, polymer-pitch compositions, porous carbon materials
Abstract in PolishW pracy przedstawiono wyniki badań właściwości sorpcyjnych porowatych materiałów węglowych otrzymanych z kompozycji polimerowo–pakowych, zawierających odpad poliamidu 6 (PA6). Określono sposób oraz optymalne parametry sporządzania jednorodnych i stabilnych kompozycji polimerowo–pakowych. Dla otrzymanych kompozycji, zawierających od 10% mas. do 50% mas. odpadu PA6 oznaczono temperaturę mięknienia metodą „Pierścień i Kula”, liczbę koksowania, zawartość składników nierozpuszczalnych w toluenie i chinolinie. Porowate materiały węglowe otrzymano z kompozycji polimerowo–pakowych w procesie aktywacji wodorotlenkami potasu, sodu, magnezu lub wapnia. Dla otrzymanych porowatych materiałów węglowych oznaczono liczbę adsorpcji jodu oraz dokonano oceny ich przydatności w wybranych procesach adsorpcyjnych, np. do oczyszczania ścieków przemysłowych.
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 20-12-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?