Badania kompatybilności wybranych gatunków ropy naftowej metodą turbidymetryczną

Przemysław Jarosiński , Aneta Lorek , Oliwia Liberek

Abstract

Eight mixts. of 2 crude oils with different physicochem. properties (12.5–87.5% by mass light crude oil) were prepd. The mixts. were dissolved in PhMe to get 10% by mass then placed in turbidimeter cuvette filled with BuPr. The measurement was carried out for 3 h. The detd. stability index of mixts. decreased with an increase in the light crude oil content in the mixt., which indicated a smaller amt. of sediments pptd. during the measurement.
Author Przemysław Jarosiński (FCEMP / IC)
Przemysław Jarosiński,,
- The Institute of Chemistry
, Aneta Lorek (FCEMP / IC)
Aneta Lorek,,
- The Institute of Chemistry
, Oliwia Liberek
Oliwia Liberek ,,
-
Other language title versionsStudy of compatibility of selected crude oils by turbidimetric method
Journal seriesPrzemysł Chemiczny, ISSN 0033-2496
Issue year2020
Vol99
No1
Pages74-77
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishasfalteny, ropa naftowa, stabilność fazowa, kompatybilność rop, indeks stabilności
Keywords in Englishasphaltenes, petroleum, phase stability, crude oil compatibility, stability index
ASJC Classification1500 General Chemical Engineering; 1600 General Chemistry
Abstract in PolishPrzedstawiono wyniki badań kompatybilności dwóch gatunków ropy naftowej, uzyskane za pomocą turbidymetrii statycznej. Stwierdzono brak problemów z kompatybilnością badanych rodzajów ropy. Mieszanina o 75-proc. udziale ropy lekkiej charakteryzuje się lepszą stabilnością fazową od przewidywanej na podstawie proporcji składników. Zastosowana metoda wykazuje potencjalną przydatność do badania kompatybilności różnych gatunków ropy naftowej.
DOIDOI:10.15199/62.2020.1.8
URL http://sigma-not.pl/publikacja-124464-badania-kompatybilno%C5%9Bci-wybranych-gatunk%C3%B3w-ropy-naftowej-metod%C4%85-turbidymetryczn%C4%85-przemysl-chemiczny-2020-1.html
Languagepl polski
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 12-03-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.203; WoS Impact Factor: 2018 = 0.428 (2) - 2018=0.379 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?