Analysis of the property market in Slovakia

Krzysztof Drachal

Abstract

W pracy przedstawiono obecną sytuację na rynku nieruchomości na Słowacji. Przeanalizowano ostatnie zmiany cen mieszkań. Przedyskutowano także pewne podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w kontekście rynku nieruchomości. Przeanalizowano także wybrane finansowe wskaźniki dla gospodarstw domowych. Wyodrębniono specyficzne cechy słowackiego rynku nieruchomości na tle innych państw Grupy Wyszehradzkiej, krajów Europy Środkowo-Wschodniej i całej Unii Europejskiej. Na podstawie analiz stwierdzono, że słowacki rynek nieruchomości charakteryzuje się dość niskim poziomem ryzyka. Jednak pomimo pozytywnych transformacji na przestrzeni ostatnich lat Słowacja wciąż nie posiada skutecznej polityki socjalnej. Natomiast bardzo pozytywną cechą słowackiego rynku okazuje się brak przegrzania.
Author Krzysztof Drachal (FMIS)
Krzysztof Drachal,,
- Faculty of Mathematics and Information Science
Journal seriesFolia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis seria OECONOMICA, ISSN 2081-0644
Issue year2013
Vol306
No73
Pages71-78
Publication size in sheets0.5
URL http://www.zut.edu.pl/%5BTYPO3%5D/typo3_current/fileadmin/pliki/wydawnictwo/Folia/Oeconomica/299/306-(76)-2013.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 8.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?