Assessing measures of energy efficiency improvement opportunities in the industry

Aldona Kluczek

Abstract

ABSTRACT. Background: Energy efficiency has recently become one of the key aspects in the manufacturing sector. The facilities should improve their performance due to the related economic costs and the significant environmental impacts. The objective of this paper is to prove that energy efficiency of opportunities for energy savings improvements provided by the energy auditors are efficient. These opportunities represent technical actions recommended in the U.S. industrial plants over time period 2013 to 2014. Moreover, these technologies are considered as efficient ones based on energy audits results. Therefore, only ten suggested recommendations are included in the analyses. Methods: The paper demonstrates a DEA- Slack Based Measurement approach to evaluate the energy efficiency of the recommended technical solutions. This study is built upon the results of energy audits carried out by the author with the Industrial Assessment Center`s experts at the University of Michigan. Results: The results confirms that seven audit`s energy-effective improvements are still efficient, compared with those of the DEA-SBM method outcomes. The paper reveals inefficiencies of three industrial plants, which were considered as efficient ones examined individually in energy audit procedure. Moreover, the results are enriched with the additional analysis of input excesses and output shortfalls. Conclusions: Based on the study of the recommended solutions in the U.S. industrial plants, more effective technologies (DMU2, 4, 5, 7, 8, 9, 10) are identified, along with the ranking of the recommended solutions used. The SBM model described in this paper allows a more accurate determination of which audit`s proposed technical improvements are energy efficient or not. Further work is required to develop a set of relative input and output variables as well as a way of variables selection using analytical methods which may make the measure more robust.
Author Aldona Kluczek (FPE / IOPS)
Aldona Kluczek,,
- The Institute of Organization of Production Systems
Journal seriesLogForum, ISSN 1895-2038, e-ISSN 1734-459X
Issue year2016
Vol13
No1
Pages29-38
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmetoda DEA, efektywność energetyczna, nieradialny model SBM, usprawnienia technologiczne
Keywords in EnglishDEA, energy efficiency, SBM, technical improvements
Abstract in PolishSTRESZCZENIE. Wstęp: Efektywność energetyczna stała się jednym z najważniejszych aspektów w sektorze wytwórczym. Zakłady przemysłowe stają przed koniecznością zmiany sposobu prowadzenia działalności gospodarczej w celu poprawy wydajności ekonomicznej i zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko. Celem niniejszego opracowania jest udowodnienie, że działania dotyczące poprawy efektywności energetycznej w procesach wytwórczych zaproponowane przez audytorów są efektywne energetycznie. Działania te stanowią rekomendowane przez audytorów usprawnienia technologiczne, wdrożone w amerykańskich zakładach przemysłowych w latach 2013 - 2014. Ponadto, usprawnienia te, uznane zostały za uzasadnione biznesowo pod względem kosztowo-energetycznym na podstawie wyników audytów energetycznych. W związku z tym, tylko dziesięć zaleceń poaudytowych zostało zaprezentowanych w niniejszej analizie. Metody: Artykuł prezentuje ocenę efektywności energetycznej usprawnień technologicznych poprzez zastosowanie modelu DEA-SBM w oparciu o przeprowadzone audyty energetyczne w ramach Industrial Assessment Center przy University of Michigan. Wyniki: Uzyskane wyniki wskazują, że siedem z dziesięciu analizowanych usprawnień technologicznych działa w sposób efektywny, co zostało zweryfikowane przy użyciu metody DEA-SBM. Ponadto, wyniki zostały wzbogacone o analizę źródeł nadefektywności oraz nieefektywności badanych obiektów.Wnioski: W oparciu o powyższe badania dotyczące usprawnień technologicznych w amerykańskich zakładach przemysłowych, wyszczególniono siedem efektywnych energetycznie technologii (DMU2, 4, 5, 7, 8, 9, 10). To potwierdza, że usprawnienia zaproponowane podczas audytów energetycznych są nadal efektywne. Przedstawiony w artykule sposób pomiaru narzędzi realizacji poprawy efektywności energetycznej pozwoli na bardziej precyzyjne określenie czy rodzaj zaproponowanych usprawnień technologicznych jest efektywny energetycznie czy też nie. Dalszych prac wymaga opracowanie zestawu istotnych zmiennych wejściowych i wyjściowych oraz sposobu wyboru wskaźników przy pomocy metod analitycznych, co może przynieść bardziej wiarygodne wyniki.
DOIDOI:10.17270/J.LOG.2017.1.3
URL http://www.logforum.net/pdf/13_1_3_17.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 13.0, 19-11-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 19-11-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 1
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?