THE RELLICH LEMMA ON COMPACT ABELIAN GROUPS AND EQUATIONS OF INFINITE ORDER

Przemysław Górka , Tomasz Kostrzewa , Enrique G. Reyes

Abstract

Praca jest kontynuacją badań dotyczących przestrzeni Sobolewa na lokalnie zwartych grupach abelowych. Dla zwartych grup, których grupa dualna jest przeliczalna, wykazujemy wariant lematu Rellicha o zwartości. Następnie, stosujemy twierdzenie o zwartości do wykazania istnienia rozwiązań równań w nielokalnej teorii strun określonym na grupie topologicznej.
Author Przemysław Górka (FMIS / DPDE)
Przemysław Górka,,
- Department of Partial Differential Equations
, Tomasz Kostrzewa (FMIS)
Tomasz Kostrzewa,,
- Faculty of Mathematics and Information Science
, Enrique G. Reyes - [Universidad de Santiago de Chile]
Enrique G. Reyes,,
-
-
Journal seriesInternational Journal of Geometric Methods in Modern Physics, ISSN 0219-8878, [1793-6977]
Issue year2013
Vol10
No02
Pages12200301 - 122003011
Publication size in sheets0.3
ASJC Classification3101 Physics and Astronomy (miscellaneous)
DOIDOI:10.1142/S0219887812200307
URL http://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S0219887812200307
Languageen angielski
Score (nominal)25
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 25.0, 04-02-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 25.0, 04-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 5; Scopus Citations = 6; GS Citations = 3.0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2013 = 0.901; WoS Impact Factor: 2013 = 0.617 (2) - 2013=0.725 (5)
Citation count*3 (2015-04-30)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?