Wpływ wybranych wskaźników jakości regulacji na parametry sygnału sterującego w układzie z regulatorem PID

Maciej Pawliński , Sebastian Plamowski , Paweł Domański

Abstract

The goal of this thesis is to assess and compare PID controllers with parameters determined by minimizing select performance indices paying special attention to the attributes of their output signals. Analysis is based on simulations performed using MATLAB for four controlled processes classes and six types of indicators. The methods and algorithms used have been presented in detail. Thesis presents results of the simulations, optimized PID parameters, plots of process signals in examined control systems, calculated control signal attributes and formulated based on experiments observations and conclusions
Author Maciej Pawliński (FEIT / AK)
Maciej Pawliński,,
- The Institute of Control and Computation Engineering
, Sebastian Plamowski (FEIT / AK)
Sebastian Plamowski,,
- The Institute of Control and Computation Engineering
, Paweł Domański (FEIT / AK)
Paweł Domański,,
- The Institute of Control and Computation Engineering
Journal seriesPomiary Automatyka Robotyka, ISSN 1427-9126, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol23
No1/2019
Pages 31-42
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishregulacja PID, optymalizacja, ocena jakości, wskaźniki jakości, sygnał sterujący
Keywords in EnglishPID control, optimization, performance assessment, performance indices, controller output signal
Abstract in PolishPraca ma na celu zbadanie i porównanie regulatorów PID o parametrach uzyskanych w wyniku optymalizacji wybranych wskaźników jakości pod kątem właściwości generowanych sygnałów sterujących. Punktem wyjścia do analizy są symulacje przeprowadzone w środowisku MATLAB przeprowadzone dla pięciu obiektów (z czterech klas) na sześciu typach wskaźników. Przedstawiono w szczegółach zastosowane metody i wykorzystane algorytmy. W pracy prezentowane są otrzymane w trakcie optymalizacji nastawy regulatorów PID, przebiegi sygnałów procesowych w badanych układach regulacji oraz obliczone parametry sygnałów sterujących, a także sformułowane na podstawie badań obserwacje i wnioski.
DOIDOI:10.14313/PAR_231/31
URL http://www.par.pl/Archiwum/2019/1-2019/Wplyw-wybranych-wskaznikow-jakosci-regulacji-na-parametry-sygnalu-sterujacego-w-ukladzie-z-regulatorem-PID
Languagepl polski
File
Pawlinski i in PAR 2019.pdf 1,006.29 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 17-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?