Inżynierska metoda obliczania krytycznej siły ściskającej pudła z tektury litej (Engineering calculation procedure of critical compressive force of paperboard packages)

Yuriy Pyryev , Edmundas Kibirkštis , Valdas Miliūnas , Jonas Sidaravičius

Abstract

This paper presents a testing of paperboard packages stability under compression. Empirical mathematical model has been proposed describing the calculations of critical compression force of rectangular – parallelpiped paperboard packages. The created mathematical model evaluates the effect of package height that also affects the critical compression force. This model allows to optimize the strength characteristics of paperboard packages. A comparison of obtained calculations of critical force with the experimentally determined one is given. It has shown a sufficient coincidence of both theoretical and experimental results. Proposed mathematical engineering calculation model can be applied for the design of rectangular – parallelepiped paperboard packages
Author Yuriy Pyryev ( / / IMP)
Yuriy Pyryev,,
- The Institute of Mechanics and Printing
, Edmundas Kibirkštis - Department of Manufacturing Engineering, Faculty of Mechanical Engineering and Design, Kaunas University of Technology
Edmundas Kibirkštis,,
-
, Valdas Miliūnas - Department of Manufacturing Engineering, Faculty of Mechanical Engineering and Design, Kaunas University of Technology
Valdas Miliūnas,,
-
, Jonas Sidaravičius - Department of Printing Machines, Faculty of Mechanics, Vilnius Gediminas Technical University
Jonas Sidaravičius,,
-
Journal seriesPrzegląd Papierniczy, ISSN 0033-2291, e-ISSN 2449-9498
Issue year2016
Vol72
NoN 6
Pages374-381
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishtektura, opakowanie, ściskanie, siła krytyczna, nowy wzór empiryczny
Keywords in Englishpaperboard, package, compression, critical force, new empirical formula
Abstract in PolishW artykule przedstawiono badania stateczności opakowań z tektury litej pod wpływem kompresji. Został zaproponowany empiryczny matematyczny model opisujący obliczenia krytycznej siły ściskającej pudła z tektury litej. Utworzony model matematyczny uwzględnia wpływ wysokości pudelka, która oddziaływuje również na krytyczną siłę kompresji. Proponowany model matematyczny pozwala na optymalizację właściwości wytrzymałości opakowań tekturowych. Podano porównanie uzyskanych obliczeń siły krytycznej z wynikami eksperymentalnymi. Wykazano dostateczną zbieżność obu wyników teoretycznych i eksperymentalnych. Proponowany inżynierny matematyczny model obliczeniowy może być stosowany do projektowania prostopadłościennego pudła z tektury litej
DOIDOI:10.15199/54.2016.6.1
Languageen angielski
Score (nominal)14
ScoreMinisterial score = 14.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?