Drewniane obiekty mostowe-estetyka i ekologia

Grażyna Łagoda , Marek Łagoda , A. Leniak-Tomczyk , P. Koda

Abstract

Na przełomie wieków XX i XXI wyraźnie zauważa się postępujące nasilenie ruchów ekologicznych, zaostrzenie praw dotyczących ochrony środowiska. Polska po wejściu do Unii Europejskiej stała się także aktywnym uczestnikiem tego procesu. Obecne plany modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej w naszym kraju zakładają w najbliższym pięcioleciu oddanie do eksploatacji kilku tysięcy kilometrów autostrad i dróg ekspresowych. Przeprowadzenie tylu odcinków nowych dróg wymaga budowy wielu mostów, wiaduktów i estakad. Ponadto mosty i drogi już istniejące wymagają modernizacji, remontów, czy przebudowy. Jednocześnie w Polsce, mamy bardzo wiele obszarów chronionych, które pokrywają łącznie z obszarami Natura 2000 około 38% powierzchni naszego kraju [9].
Author Grażyna Łagoda (FCE / IRB)
Grażyna Łagoda,,
- The Institute of Roads and Bridges
, Marek Łagoda
Marek Łagoda,,
-
, A. Leniak-Tomczyk
A. Leniak-Tomczyk,,
-
, P. Koda
P. Koda,,
-
Pages81-86
Publication size in sheets0.5
Book VII Krajowa konferencja "Estetyka mostów", 2011, ARTgroup, ISBN 978-83-921668-7-0, 174 p.
VII_Konferencja_Estetyka_mostow.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in Polishmosty, estetyka
Keywords in Englishbridge
Languagepl polski
File
drewniane obiekty.pdf 24.48 MB
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?