Flameless cobustion - state of art

Jacek Szymczyk , Paweł Olszewski

Abstract

Fossil fuel combustion, mainly natural gas, is one of the most common heat source used in high-temperature industrial processes (metallurgy, glass industry). Alternative energy sources or total elimination of fossil fuels are not achievable at our current knowledge and technology development stage. Therefore, optimization of combustion processes is a one of a possible ways for reduction of emission and fossil fuels consumption. In the recent years, a homogenous combustion became the subject of researchers’ interest. This type of combustion is determined by flameless fuel oxidation, what causes more uniform temperature distribution within the reacting zone. This way, high temperature zones are eliminated and simultaneously the NOx production is reduced. The aim of this review is presentation of already posted research related to the homogenous combustion as an alternative heat source for existing industrial applications.
Author Jacek Szymczyk (FPAE / IHE)
Jacek Szymczyk,,
- The Institute of Heat Engineering
, Paweł Olszewski - University of Wisconsin
Paweł Olszewski,,
-
Journal seriesArchivum Combustionis, ISSN 0208-4198, []
Issue year2016
Vol36
No1
Pages13-36
Publication size in sheets1.15
Keywords in Polishspalanie bezpłomieniowe, emisja
Keywords in Englishflameless combustion, emission
Abstract in PolishProces spalania paliw kopalnych, a w szczególności gazu ziemnego, jest najpowszechniej wykorzystywanym źródłem ciepła w wysokotemperaturowych procesach produkcyjnych (przemysł metalurgiczny, szklarski, itp.). Przy współczesnym stanie wiedzy i wykorzystywanych technologiach perspektywy zastąpienia czy wręcz wyeliminowania spalania paliw kopalnych z procesów produkcyjnych są bardzo ograniczone. Z tego powodu optymalizacja procesów spalania jest jednym z głównych kierunków mających na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń oraz obniżenie zużycia paliw kopalnych. Na przestrzeni ostatnich lat, obiektem zainteresowań badaczy jest spalanie homogeniczne. Jego głównym wyróżnikiem jest brak wyraźnej strefy spalania (płomienia), co powoduje bardziej równomierny rozkład temperatury. W ten sposób eliminuje się jednocześnie obszary o najwyższej temperaturze, co z kolei przekłada się na niższą emisję związków NOx. Celem artykułu jest pokazanie aktualnego stanu badań prowadzonych nad techniką spalania homogenicznego jako realną alternatywą w niektórych zastosowaniach przemysłowych.
Languageen angielski
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?