Analiza społecznej odpowiedzialności polskiego biznesu

Jolanta Korkosz-Gębska

Abstract

An intensive exploitation of the natural resources, caused by the development of the technology and a growth of consumption goods, made the governments of many countries pay attention to the threats of the environment. A result of the discussion concentrated on the negative sides of the human activity was the creation of the concept of the sustainable development. For the enterprises it means operating in a socially responsible way. This paper described the status of implementation of the concept of a social responsibility in Polish companies and their activities, taking into account not only the economic, but also environmental and ethical issues.
Author Jolanta Korkosz-Gębska ( / / IOPS)
Jolanta Korkosz-Gębska,,
- The Institute of Organization of Production Systems
Pages101-106
Book Zarządzanie i rozwój regionalny- wyzwania współczesności, 2013, AT Wydawnictwo/AT Group, Kraków, ISBN 9788363910082
Keywords in Polishspołeczna odpowiedzialność biznesu, zrównoważony rozwój, ISO 26000
Keywords in EnglishCorporate Social Responsibility, sustainable development, ISO 26000
Abstract in PolishIntensywna eksploatacja zasobów naturalnych wynikająca m.in. z rozwoju techniki i wzrostu konsumpcji dóbr, wymusiła na rządach wielu krajów zwrócenie uwagi na zagrożenie środowiska przyrodniczego. Efektem rozważań koncentrujących się na przeciwdziałaniu negatywnym skutkom działalności człowieka było powstanie idei zrównoważonego rozwoju. Na poziomie przedsiębiorstw jest on realizowana m.in. poprzez prowadzenie biznesu w sposób odpowiedzialny społecznie. W pracy omówiony zostanie stan wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności polskich przedsiębiorstw oraz ich działania, podejmowane w kierunku uwzględniania nie tylko aspektów ekonomicznych, ale także ekologicznych i etycznych.
Languagepl polski
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, 31-12-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?