Selected properties of Ti coatings deposited on ceramic AlN substrates by thermal spraying

Tomasz Chmielewski , Dariusz Golański

Abstract

This paper presents the results of an investigation of selected properties of Ti coatings deposited onto ceramic AlN substrates obtained by the detonation spraying method. It discusses and illustrates the microstructure of the coatings and joints among Ti coatings and AlN substrates. The results of linear distribution of Ti and Al in the cross section of the joint are also included, together with the stereometric patterns of the surface structure of Ti coatings deposited on AlN ceramic substrates. Finally, an finite element method modelling analysis of thermal residual stresses in the discussed coatings is presented.
Author Tomasz Chmielewski (FPE / IoMP)
Tomasz Chmielewski,,
- The Institute of Manufacturing Processes
, Dariusz Golański (FPE / IoMP)
Dariusz Golański,,
- The Institute of Manufacturing Processes
Journal seriesWelding International, ISSN ISSN 1754-2138
Issue year2013
Vol27
No8
Pages604-609
Keywords in Polishnatryskiwanie, powłoki Ti, badania struktury, modelowanie naprężeń,
Keywords in Englishthermal spraying, Ti coatings, structure investigations, residual stress modelling
Abstract in PolishPrzedstawiono wybrane właściwości powłok tytanowych natryskiwanych detonacyjnie na ceramikę AlN. Omówiono i zilustrowano mikrostrukturę powłoki oraz połączenia powłoki z podłożem. Wykonano też analizę liniową stężenia pierwiastków w płaszczyźnie przekroju prostopadłego do powierzchni powłoki. Opisano strukturę stereometryczną powierzchni. Wykonano również modelowanie MES stanu naprężeń własnych w złączu Ti-AlN powstałym na skutek natryskiwania tytanu na ceramikę AlN.
DOIDOI:10.1080/09507116.2011.606146
Languageen angielski
Score (nominal)0
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 0.0, 24-09-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 0.0, 24-09-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus Citations = 5; GS Citations = 16.0
Citation count*16 (2020-09-30)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?