Skończenie elementowy model pręta w zakresie geometrycznie nieliniowym

Sławomir Adam Czarnecki

Abstract

The method of constraints formulated in many works by Czesław Woźniak was used to derive Finite Element Method equations of the geometrically nonlinear straight bar of uniform cross-section. The kinematic assumption that plane beam cross sections stay flat after deformation is the oniy limitation on the deformation of the rod. In this manner linear and nonlinear stiffness matrices are derived for 18-parameter model of the beam. In the paper direct - as opposed to the component - notation is used
Author Sławomir Adam Czarnecki (FCE / ICE)
Sławomir Adam Czarnecki,,
- The Institute of Civil Engineering
Journal seriesPrace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Budownictwo, ISSN 0137-2297
Issue year2000
Vol134
Pages19-37
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishmetoda więzów, pręty pryzmatyczne, MES
Keywords in Englishbars, FEM
Abstract in PolishSformułowaną w wielu pracach przez Cz. Woźniaka metodę więzów zastosowano do wyprowadzenia nieliniowo geometrycznego modelu skończenie elementowego prostego pręta pryzmatycznego. Przyjęcie założenia, że przekroje płaskie pręta pozostają płaskie po deformacji, jest jedynym ograniczeniem na odkształcenia pręta, które realizują narzucone więzy. Otrzymano w ten sposób 18-parametrowy model pręta, dla którego podano w jawnej postaci i w zapisie absolutnym liniowe i nieliniowe geometrycznie macierze sztywność
Languagepl polski
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?