Cyberbezpieczeństwo robotów – nowe wyzwania dla zabezpieczeń systemów cyber-fizycznych

Wojciech Dudek , Wojciech Szynkiewicz

Abstract

W pracy przedstawiono problematyk˛e cyberbezpiecze´nstwa systemów robotycznych zaliczanych do szerszej klasy systemów cyber-fizycznych. Omówiono aktualne i potencjalne zagroz˙enia dla systemów cyber-fizycznych wynikaja˛ce z cyberataków be˛da˛cych działaniami nieuprawiononymi, metody wykrywania tych ataków oraz ochrony lub redukcji skutków ich działania.Wyró˙zniono specyficzne dla systemów cyber-fizycznych rodzaje zagro˙ze´n odróz ˙niaja˛ce je od systemów teleinformatycznych. Na podstawie analizy literatury dotycza˛cej cyberbezpiecze´nstwa systemów robotycznych wskazano otwarte problemy badawcze, które wymagaja˛ rozwia˛zania.
Author Wojciech Dudek (FEIT / AK)
Wojciech Dudek,,
- The Institute of Control and Computation Engineering
, Wojciech Szynkiewicz (FEIT / AK)
Wojciech Szynkiewicz,,
- The Institute of Control and Computation Engineering
Pages107-118
Publication size in sheets0.55
Book Tchoń Krzysztof, Zieliński Cezary (eds.): Postępy Robotyki, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika, no. 196, 2018, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, ISBN 978-83-7814-799-2, 572 p.
ProjectDevelopment of methodology of control, decision support and production management. Project leader: Ogryczak Włodzimierz, , Phone: 6190, start date 12-06-2017, end date 31-12-2018, 504/statut2017/1031, Completed
WEiTI Działalność statutowa
Languagepl polski
File
dudek_ceberbezp_kkr2018.pdf 412.51 KB
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 02-02-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?