Agent-based model for the h-index - Exact solution

Barbara Żogała-Siudem , Grzegorz Siudem , Anna Cena , Marek Gągolewski

Abstract

Hirsch’s h-index is perhaps the most popular citation-based measure of scientific excellence. In 2013, Ionescu and Chopard proposed an agent-based model describing a process for generating publications and citations in an abstract scientific community [G. Ionescu, B. Chopard, Eur. Phys. J. B 86, 426 (2013)]. Within such a framework, one may simulate a scientist’s activity, and – by extension – investigate the whole community of researchers. Even though the Ionescu and Chopard model predicts the h-index quite well, the authors provided a solution based solely on simulations. In this paper, we complete their results with exact, analytic formulas. What is more, by considering a simplified version of the Ionescu-Chopard model, we obtained a compact, easy to compute formula for the h-index. The derived approximate and exact solutions are investigated on a simulated and real-world data sets.
Author Barbara Żogała-Siudem
Barbara Żogała-Siudem,,
-
, Grzegorz Siudem ZFUZ
Grzegorz Siudem,,
- Physics of Complex Systems Divison
, Anna Cena
Anna Cena,,
-
, Marek Gągolewski ZRC
Marek Gągolewski,,
- Department of Integral Equations
Journal seriesEuropean Physical Journal B, ISSN 1434-6028
Issue year2016
Vol89
Pages1-9
Publication size in sheets0.5
Keywords in EnglishStatistical and nonlinear physics, preferential attachment rule, h-index
Abstract in PolishIndeks h Hirscha jest prawdopodobnie najbardziej popularnym sposobem syntetycznego podsumowania ciągów cytowań. W 2013 roku G. Ionescu i B. Chopard zaproponowali model agentowy, który opisuje proces generowania publikacji i cytowań w abstrakcyjnym środowisku. Dzięki temu można dokonać symulacji działalności naukowca i - przez rozszerzenie - całej ich grupy. Mimo że ich podejście dość dobrze przewiduje zachowanie się indeksu h na danych empirycznych, podano w ww. pracy jedynie rozwiązanie modelu oparte na symulacjach. W niniejszej pracy uzupełniamy wyniki Ionescu i Choparda o dokładne rozwiązania analityczne. Co więcej, proponujemy pewne uproszczenie tegoż modelu, które jest łatwiejsze w interpretacji.
DOIDOI:10.1140/epjb/e2015-60757-1
URL http://link.springer.com/article/10.1140/epjb/e2015-60757-1
Languageen angielski
Score (nominal)25
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 25.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Impact Factor: 2016 = 1.461 (2) - 2016=1.368 (5)
Citation count*0
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back