Step response identification of inertial model for oscillating system

Jerzy Kurek

Abstract

There is presented a method for calculation of inertial model for oscillating system based on system step response. The method is simple and can be easily used in automatic control practice. Identified model can be applied in control algorithms more advanced than PID controller, for instance in predictive control.
Author Jerzy Kurek (FM / IACR)
Jerzy Kurek,,
- The Institute of Automatic Control and Robotics
Pages51-56
Publication size in sheets0.5
Book Jabłoński Ryszard, Březina Tomáš (eds.): Advanced Mechatronics Solutions, Advances in Intelligent Systems and Computing, 2016, Springer, ISBN 978-3-319-23921-7, 668 p., DOI:10.1007/978-3-319-23923-1
Keywords in Polishukład oscylacyjny, identyfikacja, odpowiedź skokowa
Keywords in Englishoscillating system identification step response
Abstract in PolishPrzedstawiono metodę wyznaczania inercyjnego modelu dla układu oscylacyjnego na podstawie od-powiedzi skokowej układu. Metoda jest prosta i mo-że być łatwo stosowana w przemysłowych układach automatyki. Wyznaczony model może być stosowa-ny w układach regulacji bardziej zaawansowanych niż regulator PID, np. w układzie regulacji predyk-cyjnej.
DOIDOI:10.1007/978-3-319-23923-1_8
URL http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-23923-1_8
Languageen angielski
Score (nominal)15
ScoreMinisterial score = 15.0, 04-09-2019, BookChapterSeriesAndMatConfByIndicator
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 04-09-2019, BookChapterSeriesAndMatConfByIndicator
Publication indicators WoS Citations = 0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?