Modeling of molecular reorientation in nematic liquid crystals

Filip A. Sala , Maksymilian Bujok , Miroslaw A. Karpierz

Abstract

In this paper modeling of molecular reorientation in nematic liquid crystals is described. The theoretical model bases on Frank-Oseen elastic theory. By minimizing the equation on free energy the equation describing molecular reorientation is obtained. To get a solution two numerical methods (Successive Over-Relaxation and multigrid) are employed and are compared for numerical results of director orientation and computation time.
Author Filip A. Sala ZOiF
Filip A. Sala,,
- Optics and Photonics Division
, Maksymilian Bujok WMiNI
Maksymilian Bujok,,
- Faculty of Mathematics and Information Science
, Miroslaw A. Karpierz ZOiF
Miroslaw A. Karpierz,,
- Optics and Photonics Division
Journal seriesPhotonics Letters of Poland, ISSN 2080-2242
Issue year2016
Vol8
No1
Pages8-10
Publication size in sheets0.3
Abstract in PolishW publikacji został opisany proces reorientacji molekularnej w ciekłych kryształach nematycznych. Bazując na modelu Franka-Oseena i wykorzystując równanie energii swobodnej sformułowano równanie opisujące orientacje cząsteczek ciekłego kryształu. Następnie otrzymano rozwiązania numeryczne tego równania dwiema metodami (SOR i wielosiatkową), których wyniki działania zostały porównane.
DOIDOI:10.4302/plp.2016.1.04
URL http://photonics.pl/PLP/index.php/letters/article/view/8-4/425
Languageen angielski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score [Punktacja MNiSW] = 7.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) [Punktacja MNiSW (2013-2016)] = 10.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*0
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back