Operational parameters influence on the dry-ice blasting cleaning efficiency

Aleksandra Dzido , Piotr Krawczyk , Krzysztof Badyda

Abstract

Even during normal operation but also due to unsuspected events like fires industrial devices get dirty. These pollutions may cause efficiency decrease, operational problems and unsightly appearance. To prevent these undesired phenomenon, various cleaning methods were developed. Dry ice blasting is one of them, which can be easily applied in wide range of purposes. The method is similar to the sanding, but the dry-ice particles are used as the abrasive. Dry-ice blasting process depends on many operational parameters like air pressure, dry-ice mass flow rate, nozzle-surface distance, cleaning angle or dry ice granulation. Impact of these parameters on the cleaning velocity were determined.
Author Aleksandra Dzido (FPAE / IHE)
Aleksandra Dzido,,
- The Institute of Heat Engineering
, Piotr Krawczyk (FPAE / IHE)
Piotr Krawczyk,,
- The Institute of Heat Engineering
, Krzysztof Badyda (FPAE / IHE)
Krzysztof Badyda,,
- The Institute of Heat Engineering
Journal seriesRynek Energii, ISSN 1425-5960, (N/A 40 pkt)
Issue year2019
Vol143
No4
Pages85-90
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishczyszczenie mieszaniną suchego lodu i powietrza, zanieczyszczenia przemysłowe, przepływ dwufazowy, efektywność czyszczenia
Keywords in Englishdry ice blasting, industrial pollution, two phase flow, cleaning efficiency
ASJC Classification2100 General Energy; 2600 General Mathematics
Abstract in PolishZarówno podczas normalnej pracy jak również z powodu nieoczekiwanych zdarzeń, takich jak np. pożary, urządzenia przemysłowe ulegają zabrudzeniu. Te zanieczyszczenia mogą powodować spadek sprawności, problemy operacyjne i nieestetyczny wygląd. Aby zapobiec tym niepożądanym zjawiskom, opracowano różne metody czyszczenia. Jednym z nich jest czyszczenie mieszaniną suchego lodu i powietrza, które można łatwo zastosować wielu gałęziach przemysłu. Metoda jest podobna do piaskowania, ale w tym przypadku to cząstki suchego lodu są używane jako ścierniwo. Szybkość czyszczenia suchym lodem zależy od wielu parametrów operacyjnych, takich jak ciśnienie powietrza, masowe natężenie przepływu suchego lodu, odległość dyszy od powierzchni czyszczonej, kąt czyszczenia, granulacja suchego lodu, ale także od kształtu dyszy. Niniejszy artykuł opisuje badania mające na celu określenie wpływu wybranych parametrów operacyjnych na efektywność czyszczenia przy zastosowaniu technologii z wykorzystaniem suchego lodu i powietrza.
Languageen angielski
File
12 - Dzido_Aleksandra.pdf 27.11 MB
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.233; WoS Impact Factor: 2010 = 0 (2)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?