THE CONCEPT OF A METHOD ENSURING AERONAUTICAL DATA QUALITY

Ewa Dudek , Michał Kozłowski

Abstract

The paper presents the concept of a method ensuring quality of aeronautical data. European Union (among others UE 73/2010) as well as international (among others ICAO Annex 15) regulations introduce a number of requirements regarding the quality and safety of aeronautical data. Those directives set up a complementary regulations system. However with their objective and scope they determine mainly the specifications and requirements that are to be implemented and compatible. Mentioned regulations also refer to selected international standards (e.g. ISO 19157), focused on quality and safety of geographic data and information. Nevertheless within the scope of considered regulations and norms no algorithms and methods of ensuring required quality in the process of aeronautical data collection and processing were determined. Taking into account the identified needs, authors proposed the application of statistical method for process quality management – six-sigma.
Author Ewa Dudek (FT / DTT)
Ewa Dudek,,
- Department of Transport Telecommunication
, Michał Kozłowski (FT / DATE)
Michał Kozłowski,,
- Department of Air Transport Engineering
Journal seriesJournal of KONBiN, ISSN 1895-8281
Issue year2016
Vol1
No37
Pages319-340
Publication size in sheets1.05
Keywords in Polishdane lotnicze, jakość, bezpieczeństwo, six-sigma
Keywords in Englishaeronautical data, quality, safety, six-sigma
ASJC Classification2213 Safety, Risk, Reliability and Quality
Abstract in PolishTematem publikacji jest koncepcja metody zapewnienia jakości danych lotniczych. Wspólnotowe (m.in. UE 73/2010) i międzynarodowe (m.in. Aneks 15 ICAO) przepisy prawne wprowadzają szereg wymagań dotyczących jakości i bezpieczeństwa danych lotniczych. Przepisy te, tworzą wzajemnie komplementarny system regulacji, ale swoim przedmiotem i zakresem określają głównie specyfikacje i wymagania, które podlegają obowiązkom wdrożenia i zapewnienia zgodności. Przepisy te odwołują się również do wybranych norm międzynarodowych (m.in. ISO 19157), których przedmiotem jest jakość i bezpieczeństwo danych i informacji geograficznych. Jednak w zakresie będących przedmiotem rozważań przepisów i norm nie określono algorytmów i metod zapewnienia wymaganej jakości w procesie gromadzenia i przetwarzania danych lotniczych. W odniesieniu do stwierdzonych potrzeb, autorzy zaproponowali zastosowanie statystycznej metody zarządzania jakością procesu – Six-Sigma.
Languageen angielski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 13-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 13-01-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus Citations = 10; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.325
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?