Selected thermal properties of polyethylene waxes

Wiesława Ciesińska , Barbara Liszyńska , Janusz Zieliński

Abstract

Selected thermal properties of different types of polyethylene waxes, i.e. by-products formed in ethylene low-pressure polymerization process, physically and chemically modified waxes are presented in the elaboration. Drop point, penetration as well as temperatures of phase transitions and relevant thermal effects were defined using DSC method. It was established that fractionation of waxes (physical modification) causes increase of their crystalinity rate and oxidation (chemical modification) decreases ability for crystallization.
Author Wiesława Ciesińska (FCEMP / IC)
Wiesława Ciesińska,,
- The Institute of Chemistry
, Barbara Liszyńska (FCEMP / IC)
Barbara Liszyńska,,
- The Institute of Chemistry
, Janusz Zieliński (FCEMP / IC)
Janusz Zieliński,,
- The Institute of Chemistry
Journal seriesJournal of Thermal Analysis and Calorimetry, ISSN 1388-6150
Issue year2016
Vol125
No3
Pages1439-1443
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwoski polietylenowe, modyfikacja, właściwości termiczne, DSC
Keywords in Englishpolyethylene waxes, modification, thermal properties, DSC
ASJC Classification1606 Physical and Theoretical Chemistry; 3104 Condensed Matter Physics
Abstract in PolishW pracy przedstawiono wybrane właściwości termiczne różnych typów wosków polietylenowych: produktów ubocznych powstających w procesie niskociśnieniowej polimeryzacji etylenu, wosków modyfikowanych fizycznie i chemicznie. Określono temperaturę kroplenia, penetrację oraz temperatury przemian fazowych i ich efekty cieplne metodą DSC. Ustalono, że frakcjonowanie wosków (modyfikacja fizyczna) powoduje zwiększenie ich stopnia krystaliczności a utlenienie (modyfikacja chemiczna) zmniejsza zdolność do krystalizacji.
DOIDOI:10.1007/s10973-016-5706-1
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); after publication
Score (nominal)25
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 03-06-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 25.0, 03-06-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 3; Scopus Citations = 2; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.992; WoS Impact Factor: 2016 = 1.953 (2) - 2016=1.69 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?