Wpływ standardu energetycznego budynku na zużycie energii w cyklu życia

Anna Komerska , Jerzy Kwiatkowski

Abstract

W artykule przeanalizowano wpływ standardu energetycznego budynku na całkowity bilans energetyczny w cyklu jego życia. Analiza została wykonana na przykładzie budynku zamieszkania zbiorowego zgodnie z wymaganiami WT2014, WT2021 oraz NF15. Obliczono udział energii wbudowanej, eksploatacyjnej oraz energii przetworzenia w całkowitym bilansie energetycznym obiektu wraz z oszacowaniem potencjału odzysku energii z recyklingu materiałów.Wykazano, że zwiększenie izolacyjności budynku jest opłacalne energetycznie pomimo wyższych nakładów na jego realizację. Dodatkowa energia wbudowana jest rekompensowana przez oszczędności energii eksploatacyjnej i w efekcie całkowity bilans energetyczny maleje wraz z wyższym standardem energetycznym budynku. Ponadto pokazano, że nieuwzględnienie pozostałych faz życia budynku w całkowitym bilansie energetycznym nie odzwierciedla rzeczywistych korzyści ze zwiększania standardu energetycznego, co będzie skutkowało otrzymaniem zawyżonych wartości zaoszczędzonej energii.
Author Anna Komerska (FEE / DHV)
Anna Komerska,,
- Department of Heating and Ventilation
, Jerzy Kwiatkowski (FEE / DPEGHS)
Jerzy Kwiatkowski,,
- Department of Power Engineering and Gas Heating Systems
Journal seriesMateriały Budowlane, ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X
Issue year2016
No1
Pages8-10
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishocena cyklu życia, zużycie energii, energia wbudowana, standard energetyczny budynku
DOIDOI:10.15199/33.2016.01.03
Languagepl polski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?