Metodyka oznaczania zawartości węglowodorów w wodach powierzchniowych

Oliwia Liberek , Dawid Kajkowski , Tomasz Czyżewski , Renata Fabianowicz , Iza Strzelczak , Zachariasz Chabowski , Patrycja Kalbarczyk , Mateusz Bębenista , Karol Adamski , Ada Stanuszkiewicz , Paweł Grabowski

Abstract

Zwiększenie liczby pojazdów wpływa na ciągły wzrost zużycia paliw kopalnych, które może być przyczyną zanieczyszczenia środowiska. Podczas wydobycia i transportu ropy naftowej oraz eksploatacji jej produktów istnieje ryzyko wycieków, mających miejsce na skutek awarii instalacji przemysłowych, nieszczelności rurociągów czy kolizji drogowych. Uwalniane do środowiska węglowodory ropopochodne są często substancjami szkodliwymi dla organizmu człowieka. Zazwyczaj rozkładają się one w powierzchniowych warstwach gleby, jednak brak obecności odpowiednich bakterii może spowodować, że zostaną przetransportowane dalej przez spływy powierzchniowe i podziemne do pobliskich zbiorników wodnych. Nawet niewielkie stężenia tych związków zmieniają smak oraz zapach wody. Co więcej, substancje ropopochodne mogą akumulować się w rybach powodując bezpośrednie zagrożenie dla człowieka. Dlatego też niezbędnym jest usystematyzowanie metodyki badań, która pozwoli na dokładne oznaczenie związków ropopochodnych w wodach powierzchniowych. W niniejszej pracy zweryfikowano metodykę określoną w normie PN-EN ISO 9377-2 oraz ustalono warunki prowadzenia pomiaru za pomocą chromatografii gazowej. Badaniom poddano próbki wody deszczowej oraz wody powierzchniowej z jezior i rzek znajdujących się na terenie miasta Płocka oraz w jego okolicy. Zróżnicowanie próbek pozwoliło na ustalenie metodyki niezależnej od pochodzenia wody, a dokładne zweryfikowanie poszczególnych etapów procedury umożliwiło poprawne oznaczenie zawartych w nich węglowodorów ropopochodnych.
Author Oliwia Liberek (FCEMP)
Oliwia Liberek,,
- Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry
, Dawid Kajkowski (FCEMP)
Dawid Kajkowski,,
- Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry
, Tomasz Czyżewski (FCEMP)
Tomasz Czyżewski,,
- Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry
, Renata Fabianowicz (FCEMP)
Renata Fabianowicz,,
- Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry
, Iza Strzelczak (FCEMP)
Iza Strzelczak,,
- Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry
, Zachariasz Chabowski (FCEMP)
Zachariasz Chabowski,,
- Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry
, Patrycja Kalbarczyk (FCEMP)
Patrycja Kalbarczyk,,
- Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry
, Mateusz Bębenista (FCEMP)
Mateusz Bębenista,,
- Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry
, Karol Adamski (FCEMP)
Karol Adamski,,
- Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry
, Ada Stanuszkiewicz (FCEMP)
Ada Stanuszkiewicz,,
- Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry
et al.`
Other language title versionsMethodology of determining the hydrocarbon content in surface waters
Pages98-103
Publication size in sheets0.5
Book Nyćkowiak Jędrzej, Leśny Jacek (eds.): Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce - Nauki techniczne i inżynieryjne - Część III, 2018, Młodzi Naukowcy, ISBN 978-83-66139-13-8, [978-83-66139-12-1], 170 p.
Keywords in Polishzwiązki ropopochodne, chromatografia, zanieczyszczenie środowiska
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 11-03-2019, BookMonographyChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back