Wpływ metody oznaczania i procedury przygotrowania próbek na wartość gęstości polietylenu małej i dużej gęstości

Barbara Liszyńska , Lidia Kowalska , Janusz Zieliński , Wiesława Ciesińska , Grzegorz Makomaski

Abstract

Measurements of the density of low- and high density polyethylene were carried out using immersion and titration methods. For each of the methods samples were prepared in two ways. It allowed to determi-ne the influence of the conditions of sample preparation and measurement method on the value of obtained results.
Author Barbara Liszyńska (FCEMP / IC)
Barbara Liszyńska,,
- The Institute of Chemistry
, Lidia Kowalska
Lidia Kowalska ,,
-
, Janusz Zieliński (FCEMP / IC)
Janusz Zieliński,,
- The Institute of Chemistry
, Wiesława Ciesińska (FCEMP / IC)
Wiesława Ciesińska,,
- The Institute of Chemistry
, Grzegorz Makomaski (FCEMP / IC)
Grzegorz Makomaski,,
- The Institute of Chemistry
Pages366-369
Publication size in sheets0.5
Book Steller R., Żuchowska D. (eds.): Modyfikacja polimerów - stan i perspektywy w roku 2013: praca zbiorowa, 2013, Wrocław, Tempo, ISBN 978-83-86520-19-0, 519 p.
Keywords in Polishgęstość, polietylen małej gęstości,polietylen dużej gęstości
Keywords in Englishdensity,lowdensitypolyethylene, high density polyethylene
Abstract in PolishPrzeprowadzono oznaczanie gęstości polietylenu małej i dużej gęstości stosując metody zanurzeniową i miareczkową. Dla każdej z metod próbki przygotowywano w dwojaki sposób. Pozwoliło to określić wpływ warunków przygotowania próbek i metody oznaczenia na wartość uzyskanych wyników. Mniejsze różnice wynikające z odmiennego sposobu przygotowania próbek, odnotowane dla metody zanurzeniowej w porównaniu z miareczkową, wskazują, że metoda ta jest mniej wrażliwa na sposób przygotowania próbki, tym samym dokładniejsza. W przypadku PE-LD większe wartości gęstości odnotowano dla próbek przygotowanych według procedury z tzw. „gotowaniem”, co sugeruje, że sprzyja ona krystalizacji polimeru. Odwrotne zjawisko zaobserwowano dla PE-HD, co może wskazywać na maskowanie tego efektu przez częściowe usuwanie wosków podczas tej procedury.
Languagepl polski
File
Liszy+äska Barbara_Modyfikacja_Polimer+-w_2013.pdf 291.02 KB
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 05-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?