The concept of DMAIC methodology application for diagnostics of potential incompatibilities in aeronautical data request process

Ewa Dudek

Abstract

The article is a continuation of the Author’s study on the ways to ensure the quality and safety of aeronautical data and information in the entire process of those data and information creation, collection, processing and publication. This time, however, the emphasis was placed on the possibility to use the DMAIC methodology for diagnostics of potential incompatibilities in aeronautical data request process. At the beginning the DMAIC methodology was presented and the aeronautical data and information, as well as the aeronautical data chain, were described. The Author paid special attention to the data request process, as it is considered to be the most critical chain’s stage. The proceeding diagram for this process, based on valid legal requirements, was elaborated and described. Then the concept of DMAIC methodology application was presented together with the proposed changes in the mentioned proceeding diagram. Finally, regarding the FMEA analysis, presented in one of the previous articles [19], the new values of FMEA rating scales for: consequence of failure - variable S, likelihood of failure - variable R and the most important one - the ability to the detect the problem - variable W were estimated. At the end, conclusions were drawn. The analysed issues will be subject of Author’s further study.
Author Ewa Dudek (FT / DTT)
Ewa Dudek,,
- Department of Transport Telecommunication
Journal seriesDiagnostyka, ISSN 1641-6414, e-ISSN 2449-5220, (B 11 pkt)
Issue year2018
Vol19
No4
Pages33-38
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdiagnostyka, dane lotnicze, metodyka DMAIC, niezgodności
Keywords in Englishdiagnostics, aeronautical data, DMAIC methodology, incompatibilities
ASJC Classification2208 Electrical and Electronic Engineering; 1712 Software
Abstract in PolishArtykuł stanowi kontynuację prac Autorki nad zagadnieniem zapewnienia jakości i bezpieczeństwa danych i informacji lotniczych w całym procesie ich tworzenia, gromadzenia, przetwarzania i publikacji. Tym razem jednak skoncentrowano się na możliwości wykorzystania metodyki DMAIC do diagnostyki potencjalnych niezgodności w procesie zamawiania danych lotniczych. Na początku krótko przedstawiono metodykę DMAIC oraz opisano dane i informacje lotnicze, jak również łańcuch danych lotniczych. Główny nacisk położono na proces zamawiania danych, jako iż właśnie ten etap łańcucha jest uważany za najbardziej krytyczny. Na bazie obowiązujących przepisów prawnych opracowano i opisano schemat postępowania dla wspomnianego procesu. Następnie przedstawiono koncepcję wykorzystania metodyki DMAIC wraz z proponowanymi zmianami do wspomnianego schematu postępowania. Na koniec, w odniesieniu do analizy FMEA, opisanej w jednym z poprzednich artykułów [19], wyznaczono nowe wartości ocenianych w FMEA kryteriów: konsekwencji wystąpienia niezgodności – zmienna S, prawdopodobieństwa wystąpienia niezgodności – zmienna R oraz najważniejszego – poziomu wykrywalności niezgodności – zmienna W. Wyciągnięto wnioski. Zagadnienia te będą przedmiotem dalszych prac Autorki.
DOIDOI:10.29354/diag/93963
URL http://diagnostyka.net.pl
Languageen angielski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 23-09-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.493
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?