Miasto-Ogród Ząbki. Idea a realizacja

Anna Majewska , Justyna Szymanowska

Abstract

The parcelling out of the Ząbki landed estate according to Tadeusz Tołwiński's innovative urban plan of 1912 could have resulted in the best example of a garden-city in Poland. The outbreak of World War I and a misguided spatial policy in the subsequent years halted the plan's further implementation. Ząbki's proximity to the capital city has in recent years led to its rapid development, exposing it to great urbanization pressure. Unfrotunate planning decisions, not respecting the cultural assets of this area, have led to spatial degradation of the town's historic urban concept. certain historic spots, elements of the urban solutions envisaged in the parcellation plan, can still be found in the town of Ząbki. In order to preserve them for the future generations, urgent action is needed to restore their fomrer character.
Author Anna Majewska (FGC / CSMES)
Anna Majewska,,
- Chair of Spatial Management and Environmental Science
, Justyna Szymanowska (FGC)
Justyna Szymanowska,,
- Faculty of Geodesy and Cartography
Journal seriesKwartalnik Architektury i Urbanistyki, ISSN 0023-5865
Issue year2016
VolLXI
No4
Pages39-63
Publication size in sheets1.2
Keywords in Polishmiasto-ogród, rozwój przestrzenny, osiedle mieszkaniowe, strefa podmiejska
Keywords in Englishgarden-city, spatial development, housing estate, suburban zone
Abstract in PolishParcelacja obszaru Ząbek- nowatorski projekt Tadeusza Tołwińskiego z 1912 r. - mógł stać się jednym z najlepszych przykładów "miasta-ogrodu" w Polsce. Wybuch I wojny światowej i niewłaściwa polityka przestrzenna w latach późniejszych sprawiły, że plan nie doczekał się pełnej realizacji. Bliskie położenie w stosunku do stolicy spowodowało w ostatnich latach szybki rozwój Ząbek i nasilenie presji urbanizacyjnej. Niestety, często niezbyt trafne decyzje planistyczne, nierespektujące wartości kulturowych tego obszaru doprowadziły do degradacji przestrzennej zabytkowego założenia urbanistycznego. Na obszarze miasta można jeszcze odnaleźć elementy urbanistyczne związane z parcelacją i historią tego miejsca. Aby zachować je dla przyszłych pokoleń należy podjąć działania mające na celu przywrócenie charakteru miejsca z okresu jego interesującego rozwoju.
Internal identifier153/2016
Languagepl polski , en angielski
Additional file
2016-Oświadczenia_Majewska_Miasto-Ogród_Ząbki_153.pdf of 20-06-2017
478.5 KB
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 04-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 04-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?