Impact assessment of monitoring of pollutant emission from automotive internal combustion engines on the effectiveness of pro-environmental actions in motorization

Zdzisław Chłopek

Abstract

Motorization is the cause of many environmental threats, in particular pollutant emissions. Therefore a number of actions, including constitution increasingly stringent regulations on pollutant emission from internal combustion engines, are taken. Unfortunately, there is practically no effective control of the technical condition of vehicles with regard to pollutant emission during operation. The results can be seen as numerous cases of significant pollutant emissions from internal combustion engines with nominally high environmental categories. The results of simulation studies of pollutant emission in the case of failure of the vehicles nominally belonging to advanced ecological category are presented in the paper. It was found that the ecological effects of absence of efficient monitoring of emissions from automotive engines are at least comparable to those of obsolete vehicles operation.
Author Zdzisław Chłopek (FACME / IAE)
Zdzisław Chłopek,,
- Institute of Automotive Engineering
Journal seriesCombustion Engines, [Combustion Engines. Silniki Spalinowe], ISSN 2300-9896, [0138-0346]
Issue year2013
Vol154
No3
Pages1104-1108
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsilniki spalinowe, emisja zanieczyszczeń, ochrona środowiska
Keywords in Englishinternal combustion engines, pollutant emission, environmental protection
Abstract in PolishMotoryzacja jest przyczyną licznych zagrożeń środowiska, w szczególności emisji zanieczyszczeń. Podejmowane są w związku z tym liczne działania, m.in. stanowione są coraz bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych. Niestety praktycznie brak jest skutecznej kontroli stanu technicznego pojazdów samochodowych ze względu na emisję zanieczyszczeń w czasie eksploatacji. Skutkiem tego są widoczne liczne przypadki znacznej emisji zanieczyszczeń z silników spalinowych nominalnie stosunkowo zaawansowanych kategorii ekologicznych. W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych emisji zanieczyszczeń w przypadku niespełnienia przez pojazdy o nominalnie zaawansowanej kategorii ekologicznej przepisów dotyczących emisji zanieczyszczeń. Stwierdzono, że efekty ekologiczne braku skutecznego nadzorowania emisji zanieczyszczeń z samochodowych silników spalinowych są co najmniej porównywalne ze skutkami eksploatacji przestarzałych pojazdów.
URL http://www.combustion-engines.eu/en/numbers/11/436
Languageen angielski
Score (nominal)13
ScoreMinisterial score = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?