Numerical Analysis of Diaphragm Wall Model Executed in Poznań Clay Formation Applying Selected Fem Codes

Małgorzata Superczyńska , Kazimierz Józefiak , Artur Zbiciak

Abstract

The paper presents results of numerical calculations of a d iaphragm wall model executed in Poznań clay formation. Two selected FEM codes were applied , Plaxis and Abaqus. Geological descr iption of Poznań clay formation in Poland as well as geotechnical conditions on construction site in Warsaw city area were presented. The constitutive models of clay implemented both in Plaxis and Abaqus were discussed. The parameters of the Poznań clay constitutive models were assumed based on authors’ expe rimental tests. The results of numerical analysis were compared taking into account the measured values of horizontal displacements
Author Małgorzata Superczyńska (FCE / IRB)
Małgorzata Superczyńska,,
- The Institute of Roads and Bridges
, Kazimierz Józefiak (FCE / IRB)
Kazimierz Józefiak,,
- The Institute of Roads and Bridges
, Artur Zbiciak (FCE / IRB)
Artur Zbiciak,,
- The Institute of Roads and Bridges
Journal seriesArchives of Civil Engineering, [Archiwum Inżynierii Lądowej], ISSN 1230-2945
Issue year2016
Vol62
No3
Pages 207-224
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishściany szczelinowe, konstrukcje podziemne, MES
Keywords in EnglishPoznań clay formation, Constitutive modelling, FEM, Computational geotechnics, Diaphragm wall
ASJC Classification2205 Civil and Structural Engineering
Abstract in Polish Projektowanie konstrukcji podziemnych w obszarach gęstej zabudowy miejskiej, może wiązać się z wieloma trudnościami. Wykop zwykle jest realizowany w bliskim sąsiedztwie istniejących budynków i infrastruktury podziemnej, jak również istnieje ryzyko wystąpienia w podłożu skomplikowanych warunków gruntowych (np. gruntów ekspansywnych lub antropogenicznych). Obecnie inżynierowie mogą korzystać z różnych programów MES w celu rozwiązywania rzeczywistych problemów projektowych. Niektóre są przeznaczone do specyficznych zastosowań, np. w geotechnice Plaxis, Geo 5 czy z Soil. Inne komercyjne programy MES, jak np. Abaqus, Ansys czy LS-Dyna, są bardzo rozbudowane i nadają się do rozwiązywania różnorodnych zagadnień fizyki technicznej (nie tylko z zakresu mechaniki), ale nie zawsze dysponują dodatkowymi narzędziami przydatnymi w konkretnych zastosowaniach geotechnicznych. W artykule przedstawiono wyniki analizy przemieszczeń wybranej ściany szczelinowej przeprowadzonej z zastosowaniem dwóch uznanych programów MES: Plaxis i Abaqus. Oba zawierają zestaw modeli sprężystoplastycznych gruntów, przydatnych do modelowania zachowania się iłów, ale stosowanie tych modeli wymaga dobrej znajomości mechaniki i geotechniki
DOIDOI:10.1515/ace-2015-0093
Languageen angielski
File
ACE Superczyńska.pdf 638.72 KB
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 15.0, 15-09-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 15-09-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 8; Scopus Citations = 11; GS Citations = 16.0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.604
Citation count*16 (2020-09-03)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?