Doświadczalne określenie wybranych fizykochemicznych właściwości kompozycji zawierających frakcję glicerolową jako paliwa opałowego

A. Stępień , Marian Rosiński , J. Karaś

Abstract

Author A. Stępień
A. Stępień,,
-
, Marian Rosiński (FEE / DHV)
Marian Rosiński,,
- Department of Heating and Ventilation
, J. Karaś
J. Karaś,,
-
Other language title versionsExperimental determination of selected physicochemical properties of fuel oil compositions containing glycerol fraction
Journal seriesPrzemysł Chemiczny, ISSN 0033-2496
Issue year2016
Vol95
No6
Pages1112-1116
Publication size in sheets0.5
Abstract in PolishPrzedstawiono doświadczalnie wyznaczone właściwości fizykochemiczne i wartości opałowe frakcji glicerolowej i handlowego lekkiego oleju opałowego, wytypowanych do badań odpadów przemysłowych oraz wytworzonych kompozycji paliwowych. Określono zmiany właściwości kompozycji paliwowych w zależności od składu jakościowego i ilościowego. Poddano ocenie uzyskane wyniki badań, a także odniesiono je do wielkości normatywnych oraz do wartości uzyskanych dla handlowego lekkiego oleju opałowego. Uzyskano biopaliwa o nieco wyższej lepkości i gęstości, niskiej zawartości siarki oraz o bardzo dobrych właściwościach niskotemperaturowych. W ostatnim czasie na całym świecie jest prowadzona ocena zapasów kopalnych źródeł pozyskiwania energii. Realizowane są prace badawcze w zakresie uzyskania nowych paliw ze źródeł odnawialnych1- 3). Wśród nich należy wymienić biomasę rolniczą. Do istotnych argumentów wpływających na wzrost zainteresowania biomasą należą malejące zasoby energetyczne, nadprodukcja żywności w krajach wysoko rozwiniętych oraz powiększające się obszary nieużytków rolnych. Źródłem energii odnawialnej może być frakcja glicerolowa, produkt uboczny procesu transestryfikacji metanolem wyższych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego4). Polska by spełnić rygorystyczne regulacje legislacyjne wynikające z przyjętych w Unii Europejskiej zasad redukcji emisji gazów cieplarnianych stosuje olej rzepakowy do produkcji biopaliw5, 6). Produkcja biodiesla w procesie transestryfikacji olejów roślinnych szybko wzrasta z powodu rządowej i europejskiej polityki. Stosowany jest też system wsparcia produkcji odnawialnych paliw silnikowych.
DOIDOI:10.15199/62.2016.6.5
Languagepl polski
Score (nominal)15
ScoreMinisterial score = 15.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Impact Factor: 2016 = 0.385 (2) - 2016=0.329 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?