Rozwój zasobów rozproszonych energii – desygnat pojęcia i problematyka krajowa

Tadeusz Skoczkowski , Sławomir Bielecki , Krzysztof Rafał

Abstract

The paper presents current issues related to distributed energy resources which, according to the authors, should be seen as four interacting elements, and these are: use of energy, storage of energy, demand side response and energy efficiency. One sheds so more light on the very concept “distributed energy resources” by explaining its definition and pointing out its designations. The reader gets also familiarized with advantages and as well as threats attributed to the advancement of distributed generation. Finally, the authors discuss issues of distributed energy resources in the Polish power system.( Development of distributed energy resources – designation of the concept and domestic issues)
Author Tadeusz Skoczkowski (FPAE / IHE)
Tadeusz Skoczkowski,,
- The Institute of Heat Engineering
, Sławomir Bielecki (FPAE / IHE)
Sławomir Bielecki,,
- The Institute of Heat Engineering
, Krzysztof Rafał (FPAE / IHE)
Krzysztof Rafał,,
- The Institute of Heat Engineering
Journal seriesPrzegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097
Issue year2016
No6
Pages190-195
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishgeneracja rozproszona, rozproszone zasoby energii, efektywność energetyczna, wytwarzanie energii elektrycznej
Keywords in Englishdistributed generation, distributed energy resources, energy efficiency, electric power generation
ASJC Classification2208 Electrical and Electronic Engineering
Abstract in PolishArtykuł porusza aktualną problematykę rozproszonych zasobów energetycznych, traktując ją jako współdziałanie czterech obszarów, mianowicie użytkowania energii, jej magazynowania, reakcji strony popytowej oraz efektywności energetycznej. Przedstawiono oraz uporządkowano kwestie związane z definiowaniem pojęcia, rozszerzając jego desygnat. Opisano też korzyści i zagrożenia związane z rozwojem generacji rozproszonej. Poruszono również problematykę rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce.
DOIDOI:10.15199/48.2016.06.38
Languagepl polski
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 17-06-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 17-06-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus Citations = 0; GS Citations = 2.0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.453; WoS Impact Factor: 2013 = 0.0 (2)
Citation count*2 (2020-07-22)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?