Znaczenie rozwoju imitacyjnego w warunkach współczesnych

Magdalena Rybicka , Wioletta Wieszczycka , Jakub Możaryn

Abstract

Budowana teoria imitacji jest niesłychanie trudna, bowiem nie można jej skonstruować na podstawie jednego, dostatecznie wymiernego modelu. Można się jednak pokusić o sformułowanie kilku podstawowych jego składników. Dotyczą one po pierwsze głównych obszarów imitacji; po wtóre podmiotów imitujących, i po trzecie mechanizmów upowszechniających już istniejące wzorce i rozwiązania. Rodzi się wiec pytanie w jaki sposób mówić o imitacji w świecie nauki, ekonomii, techniki, gospodarki? Przyglądając się rozwojowi dziecka, jak dorasta i jak uczy się wykonywać nowe czynności możemy dostrzec,że właśnie imitacja jest dla niego głównym źródłem nauki. W procesie uczenia się dorosłego człowieka również kluczową rolę odgrywa imitacja. Psychologowie i socjologowie już w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku dostrzegli kluczową rolę imitacji. Znaczenie imitacji w ekonomii szerzej zostało zaprezentowane i wykorzystane w teorii gier. O imitacji mówimy gdy gracz w następnej rundzie rozgrywanej gry symetrycznej, gra pewną strategią innego gracza (imituje innego gracza). Wybór strategii jest na ogół uzależniony od wypłaty uzyskiwanej dzięki poszczególnym strategiom. Możliwość imitowania zależy od modelu. Może być opisana przez pewne stałe prawdopodobieństwo, może zależeć od tego czy wypłata jest, czy nie powyżej pewnego progu itd. Imitacja w gospodarce jest zazwyczaj spotykana w krajach wschodzących lub rozwijających się. Brak własnej myśli innowacyjnej, zbyt małe nakłady finansowe,dzięki którym mogą rozwijać się innowacyjne technologie, powodują, że drogą,którą mogą wybrać kraje reformujące się, jest właśnie droga imitacji. Imitacje mogą być rozpatrywane na wielu płaszczyznach oraz jako aspekt pozytywny lub negatywny. Wszelkie próby prześledzenia całości zagadnienia imitacji w ramach jednego opracowana skazane są na niepowodzenie lub/i na oczywistą krytykę braku**kompletności analizy. Nie bez znaczenia jest też fakt, że ekonomia nie wypracowała dotąd teorii, która w satysfakcjonujący sposób opisywałaby imitacje. Dlatego też w niniejszym opracowaniu zostaną poruszone tylko nieliczne aspekty związane z imitacjami. Praca ta ma więc charakter ogólnego spojrzenia na wybrane zagadnienia, które zdaniem autorów są istotne, ale nie wyczerpują tematyki. Jest swego rodzaju preludium do podjęcia większej dysputy na temat imitacji i zwrócenia uwagi czytelnika na zagadnienie.
Author Magdalena Rybicka
Magdalena Rybicka,,
-
, Wioletta Wieszczycka
Wioletta Wieszczycka,,
-
, Jakub Możaryn (FM / IACR)
Jakub Możaryn,,
- The Institute of Automatic Control and Robotics
Pages176-194
Publication size in sheets0.9
Book Kleer Jerzy, Piotr Szukalski, Konrad Prandecki: Dokąd zmierza Europa: państwo–gospodarka–społeczeństwo–finanse, 2016, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN, ISBN 978-83-8017-132-9, 330 p.
Keywords in Polishrozwój imitacyjny, gospodarka
URL http://prognozy.pan.pl/index.php/wydawnictwa/37-ksiazki-dotyczce-polski/132-dokad-zmierza-europa
Languagepl polski
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, 04-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?