Ogólne zasady Krajowych Ram Kwalifikacji istotne dla kierunków technicznych

Bohdan Macukow

Abstract

n/a
Author Bohdan Macukow ZZIMN
Bohdan Macukow,,
- Department of Applied Computer Science and Computation Methods
Pages95-122
Book Materiały III Ogólnopolskiej Konferencji Kształcenia na kierunku budownictwo, 2011
LanguagePolish
Score (nominal)4
Citation count*0
Cite
Share Share* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back