Podstawy racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi w zagrodach wiejskich

Hanna Bauman-Kaszubska , Mikołaj Sikorski

Abstract

The paper presents the most important problems of waste management in rural areas against the background of formal and legal requirements. It also includes quantitative and qualitative characteristics of waste generated in rural homesteads. Quantitative characterization was based on literature data and the results of the author’s own research, within which an indicator of the accumulation of waste in selected regions of Mazowieckie and Świętokrzyskie was determined. Accurate knowledge of the characteristics of the waste and its variation is the basis for planning and development of waste management. The collected data show clear evidence of a significant increase in both the rate of volume and weight, which depends on many factors, eg. the type of building, season etc. In addition, the basic principles of proper model of waste management, selective waste collection guidelines and principles of best practice of waste management in rural areas were presented
Author Hanna Bauman-Kaszubska (FCEMP / ICEn)
Hanna Bauman-Kaszubska,,
- Insitute of Civil Engineering
, Mikołaj Sikorski (FCEMP / ICEn)
Mikołaj Sikorski,,
- Insitute of Civil Engineering
Journal seriesInżynieria Ekologiczna, ISSN 2081-139X, e-ISSN 2392-0629
Issue year2016
Vol48
Pages9-16
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishOdpady komunalne, gospodarowanie odpadami, selektywna zbiórka
Keywords in Englishmunicipal waste, waste management, selective waste collection
ASJC Classification2300 General Environmental Science; 1105 Ecology, Evolution, Behavior and Systematics
Abstract in PolishW publikacji zaprezentowano najważniejsze problemy gospodarki odpadami na terenach wiejskich na tle wymagań formalno-prawnych. Uwzględniono charakterystykę ilościową i jakościową odpadów powstających w zagrodach wiejskich. Charakterystyka ilościowa została oparta na danych literaturowych oraz wynikach badań własnych, w ramach których dokonano określenia wskaźnika nagromadzenia odpadów w wybranych rejonach województwa mazowieckiego i świętokrzyskiego. Dokładne poznanie charakterystyki odpadów i jej zmienności stanowi podstawę planowania i rozwoju gospodarki odpadami. Zebrane dane wskazują jednoznacznie na znaczący wzrost zarówno wskaźnika objętościowego, jak i wagowego, co jest uzależnione od wielu czynników, np. rodzaj zabudowy, pora roku itp. Ponadto przedstawiono podstawowe zasady właściwego modelu gospodarki odpadami, najważniejsze wytyczne selektywnej zbiórki odpadów oraz zasady dobrych praktyk gospodarki odpadami wiejskimi.
DOIDOI:10.12912/23920629/63290
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.548
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?