Wykorzystanie MES do modelowania zawieszenia nadwozia wagonu towarowego

Michał Opala , Seweryn Koziak

Abstract

The article presents a suspension model of a freight vehicle, in which a plastic friction lining has been considered as an element that transfers vertical and lateral loads between the body and the bogie in the bogie center bowl. The contact model of the friction lining with the center bowl and the pivot was prepared using the fi nite element method, the conformal contact geometry of the non-smooth and deformable spherical surfaces was taken into account. The contact model of the liner and the center bowl was connected to the multibody model of the rail vehicle. The validation of the model was based on the results of measurements made on the device used to determine the resistive torque of the rail vehicle bogie.
Author Michał Opala (FT / DCFTE)
Michał Opala,,
- Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment
, Seweryn Koziak (FT / DCFTE)
Seweryn Koziak,,
- Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment
Other language title versionsUsing FEM for Modeling of the Freight Car Body Suspension
Использование MКЭ для моделирования подвески конструкции грузового вагона
Corporate authorThe Faculty of Transport, WUT (WT)
Journal seriesProblemy Kolejnictwa, ISSN 0552-2145, (B 8 pkt)
Issue year2018
Vol62
No178
Pages1-11
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwykładzina cierna, oddziaływania mechaniczne między nadwoziem i wózkiem, wagon towarowy, badania symulacyjne
Keywords in Englishfriction lining, car body-bogie interactions, freight wagon, simulation tests
Abstract in PolishW artykule przedstawiono model zawieszenia pojazdu owarowego, w którym uwzględniono wykładzinę cierną wykonaną z tworzywa sztucznego, jako element, który przenosi obciążenia pionowe i poprzeczne występujące między nadwoziem i wózkiem w gnieździe czopa skrętu. Model kontaktu wykładziny ciernej z gniazdem i czopem skrętu przygotowano przy pomocy metody elementów skończonych, uwzględniono geometrię kontaktu konforemnego niegładkich i odkształcalnych powierzchni kulistych. Model kontaktu wykładziny i gniazda skrętu połączono z modelem wieloczłonowym pojazdu szynowego. Walidację modelu przeprowadzono na podstawie wyników pomiarów wykonanych na urządzeniu służącym do wyznaczania momentu oporowego wózka pojazdu szynowego.
Languagepl polski
File
178_4_MO_SKO_Problemy kolejnictwa.pdf 1.88 MB
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back