Oznaczanie stężenia zapachu metodą olfaktometrii terenowej

Mirosław Szyłak-Szydłowski

Abstract

Field olfactometry consists in analyzing the air directly from the source. Thanks to it, errors related to the sampling of analytical bags and changes in the composition of the taken mixture during transport are avoided This technique is currently widely used, especially for measuring the immission of air pollutants as part of the assessment of the odor impact of installations. This article describes measurement techniques, with particular emphasis on field olfactometry methods and the use of olfactometers Nasal Ranger and Scentroid SM100. A comparison of the test results (based on a literature review) of the odor concentration values using these olfactometers and in comparison with other methods was also made
Author Mirosław Szyłak-Szydłowski (FEE / CEP)
Mirosław Szyłak-Szydłowski,,
- Chair of Environmental Protection
Other language title versionsDetermination of the odour concentration using field olfactometry method
Journal seriesGaz, Woda i Technika Sanitarna, ISSN 0016-5352, e-ISSN 2449-9404
Issue year2019
Vol93
No4
Pages131-134
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishodory, odorymetria, olfaktometria terenowa, stężenie zapachu, uciążliwość zapachowa
Keywords in Englishfield olfactometry, odorimetry, odour, odour concentration, odour nuisance
Abstract in PolishOlfaktometria terenowa polega na analizie powietrza bezpośrednio ze źródła. Dzięki niej, unika się m.in. błędów związanych z poborem próbki do worków analitycznych oraz zmian w składzie pobranej mieszaniny podczas transportu. Technika ta jest obecnie szeroko stosowana, zwłaszcza do pomiarów imisji zanieczyszczeń powietrza w ramach ocen oddziaływania zapachowego instalacji. W niniejszym artykule opisano techniki pomiarowe, ze szczególnym uwzględnieniem metod olfaktometrii terenowej i wykorzystania olfaktometrów Nasal Ranger i Scentroid SM100. Dokonano również zestawienia wyników badań (na podstawie przeglądu literaturowego) oznaczenia wartości stężenia zapachu przy użyciu tych olfaktometrów oraz w porównaniu z innymi metodami.
DOIDOI:10.15199/17.2019.4.3
Languageen angielski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 11-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?