Post-Model-Selection Method for Density Estimation

Małgorzata Wojtyś

Abstract

W artykule zaproponowana została metoda selekcji modelu z wykładniczej rodziny rozkładów w problemie estymacji jednowymiarowej gęstości prawdopodobieństwa. Metoda ta polega na zastosowaniu odpowiedniego progowania wyestymowanych współczynników występujących w ortogonalnym rozwinięciu logarytmu gęstości w danej bazie. Przedstawiono twierdzenia mówiące o zgodności tej metody wyboru modelu oraz o zgodności estymatora gęstości opartego o tę metodę, jak również wyniki badań empirycznych świadczące o konkurencyjności metody względem innych istniejących procedur.
Author Małgorzata Wojtyś ZPSMF
Małgorzata Wojtyś,,
- Department of Stochastic Processes and Financial Mathematics
Journal seriesCommunications in Statistics-Theory and Methods, ISSN 0361-0926
Issue year2011
Vol40
Pages3082-3098
LanguageEnglish
Score (nominal)15
Publication indicators WoS Impact Factor: 2011 = 0.274 (2) - 2011=0.386 (5)
Citation count*3 (2015-02-22)
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back