Uproszczone metody oceny wpływu efektów reologicznych na węzły uciąglające obiektów mostowych z belek prefabrykowanych

Radosław Oleszek , Wiesław Nowak

Abstract

In recent years, bridges with precast beams have been designed as hyperstatic structures. Their support zones are usually shaped as monolithic continuous nodes, typically made of reinforced concrete. For this reason, estimation of internal forces in the connections is crucial. The forces arising from the force redistribution, which is related to the assembly technology and rheological effects, are particularly important. Precise methods of measuring these effects require computer implementation. However, in case of typical bridges, simplified procedures presented in the article can be applied.
Author Radosław Oleszek (FCE / IRB)
Radosław Oleszek,,
- The Institute of Roads and Bridges
, Wiesław Nowak
Wiesław Nowak,,
-
Journal seriesInżynieria i Budownictwo, ISSN 0021-0315
Issue year2016
Vol72
No1
Pages29-34
Publication size in sheets0.5
Keywords in Englishrheological effect, simplified method, influence, nodal connection, bridge, prefabricated beam
Abstract in PolishW ostatnich latach obiekty mostowe z belek prefabrykowanych są projektowane w formie konstrukcji statycznie niewyznaczalnych. Strefy podporowe tych ustrojów kształtuje się w postaci monolitycznych węzłów uciąglających, wykonanych zazwyczaj z betonu zbrojonego. Z tego powodu ważna jest ocena sił wewnętrznych w tych połączeniach. W szczególności są istotne siły powstające w wyniku redystrybucji związanej z technologią montażu i zjawiskami reologicznymi. W obiektach nieskomplikowanych do oceny tych efektów można stosować procedury uproszczone omówione w artykule.
Languagepl polski
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?