Zastosowanie zgrzewania tarciowego wolframowego stopu ciężkiego ze stopem aluminium w konstrukcji specjalnej

Mieczysław Kaczorowski , Olgierd Goroch , Paweł Skoczylas , Pietras Adam

Abstract

The results of studies concerning friction welding of Weight Heavy Alloy (WHA) with AlMg3 alloy are presented. The friction welding of density 17,5 Mg/m3 with aluminum alloy showed that it is possible to reach the joints with the strength exceeding the yield strength of wrought AlMg3 alloy. This strength looks to be promising from point of view of condition which have to be fulfilled in case of armor subcaliber ammunition, where WHA rods play the role Kinetic Energy Penetrators and aluminum is used for projectile ballistic cup.
Author Mieczysław Kaczorowski ( / / IMP)
Mieczysław Kaczorowski,,
- The Institute of Mechanics and Printing
, Olgierd Goroch (FPE / IMP)
Olgierd Goroch,,
- The Institute of Mechanics and Printing
, Paweł Skoczylas (FPE / IMP)
Paweł Skoczylas,,
- The Institute of Mechanics and Printing
, Pietras Adam
Pietras Adam,,
-
Journal seriesProblemy Mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa, ISSN 2081-5891
Issue year2013
Vol4
No3(13)
Pages67-80
Keywords in Polishzgrzewanie tarciowe, wolframowe stopy ciężkie, amunicja, pocisk
Keywords in Englishfriction welding, weight heavy alloys, ammunition
Abstract in PolishPrzedmiotem pracy są wyniki badań procesu zgrzewania tarciowego wolframowego stopu ciężkiego WHA (ang. Weight Heavy Alloy) ze stopem aluminium AlMg3. Stwierdzono, że zgrzewanie tarciowe wolframowego stopu ciężkiego o gęstości 17,5 Mg/m3 ze stopem Al zapewnia uzyskanie wytrzymałości złącza przewyższającej granicę plastyczności obrobionego plastycznie stopu AlMg3. Wytrzymałość złącza wydaje się obiecująca z punktu widzenia wymagań, jakie muszą być spełnione w wypadku amunicji podkalibrowej, gdzie pręty z WHA pełnią funkcję penetratorów kinetycznych i w których stop aluminium stanowi czepiec balistyczny.
Languagepl polski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 6.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?