Viscoelastic polyurethane foams with the addition of mint

Monika Auguścik , Joanna Ryszkowska , Leonard Szczepkowski , Dominik Kwiatkowski , Dorota Kołbuk-Konieczny , Joanna Szymańska

Abstract

The article presents an assessment of the possibilities of producing viscoelastic open cell polyurethane (PUR) foams produced with a natural filler in the form of mint leaves. PUR foams containing from 10 to 30 wt % of mint were produced. Chemical structure, thermal and mechanical properties of the foams were assessed. It was found that the filler containing 7 wt % of water caused significant changes in the foam characteristics. In composite foams, the content of urea and hydrogen bonds increased with higher mint contents. The hardness and comfort factor of composite foams also increased. The introduction of a filler containing a significant amount of water caused a change in the porosity and wall thickness of composite foams resulting in a significant increase in their permanent deformations.

Author Monika Auguścik (FMSE / DSMP)
Monika Auguścik,,
- Division of Ceramic Materials and Polymers
, Joanna Ryszkowska (FMSE / DSMP)
Joanna Ryszkowska,,
- Division of Ceramic Materials and Polymers
, Leonard Szczepkowski - FAMPUR Adam Przekurat Company
Leonard Szczepkowski,,
-
, Dominik Kwiatkowski - [Institute of Fundamental Technological Research of the Polish Academy of Sciences]
Dominik Kwiatkowski,,
-
-
, Dorota Kołbuk-Konieczny - Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences (IPPT PAN) [Polish Academy of Sciences (PAN)]
Dorota Kołbuk-Konieczny,,
-
, Joanna Szymańska (FMSE / DMD)
Joanna Szymańska,,
- Division of Materials Design
Journal seriesPolimery, ISSN 0032-2725
Issue year2020
Vol65
No3
Pages196-207
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishotwartokomórkowe lepkosprężyste pianki poliuretanowe, mięta, biozgodność.
ASJC Classification1500 General Chemical Engineering; 2505 Materials Chemistry; 2507 Polymers and Plastics
Abstract in PolishOceniono możliwości otrzymywania lepkosprężystych otwartokomórkowych pianek poliuretanowych z zastosowaniem napełniacza naturalnego w postaci liści mięty. Wytworzono pianki kompozytowe zawierające 10–30% mas. liści mięty. Scharakteryzowano budowę chemiczną, strukturę, właściwości termiczne i wytrzymałościowe uzyskanych pianek. Stwierdzono, że zastosowany napełniacz, zawierający 7% mas. wody, powoduje istotne zmiany w charakterystyce pianek. Wraz ze wzrostem zawartości mięty zwiększał się udział wiązań mocznikowych i wodorowych w budowie otrzymanych pianek kompozytowych, zwiększyła się też ich twardość i współczynnik komfortu. Wprowadzenie napełniacza zawierającego znaczną ilość wody spowodowało również zmianę porowatości i grubości ścianek porów w kompozytowych piankach, co z kolei skutkowało znacznym zwiększeniem odkształceń trwałych.
DOIDOI:10.14314/POLIMERY.2020.3.4
URL http://en.www.ichp.pl/Viscoelastic-polyurethane-foams-with-the-addition-of-mint
Languageen angielski
File
05_Auguscik-Krlikowska_03_2020.pdf 1.8 MB
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 30-06-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus Citations = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2017 = 0.568; WoS Impact Factor: 2018 = 1.121 (2) - 2018=1.075 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?