Wielowymiarowa warunkowa wartość zagrożona jako miara ryzyka

Adam Artur Krzemienowski

Abstract

The Multivariate Conditional Value-at-Risk (MCVaR) is a scalar risk measure for multivariate risks modeled by multivariate random variables. It is assumed that the univariate risk components are perfect substitutes, i.e., they are expressed in the same units. MCVaR is a quantile risk measure that allows one to emphasize the consequences of more pessimistic scenarios. By changing the level of the quantile, the measure permits to parameterize prudent attitudes toward risk ranging from extreme risk aversion to risk neutrality. In terms of definition, MCVaR is slightly different from the popular and well-researched Conditional Value-at-Risk (CVaR). Nevertheless, this small difference allows one to efficiently solve MCVaR portfolio optimization problems based on the full information carried by a multivariate random variable, which is not possible in the case of CVaR.
Author Adam Artur Krzemienowski (FEIT / AK)
Adam Artur Krzemienowski,,
- The Institute of Control and Computation Engineering
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611
Issue year2013
Vol154
Pages 53-60
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwielowymiarowe miary ryzyka, kwantylowe miary ryzyka
Keywords in Englishmultivariate risk measures, quantile risk measures
Abstract in PolishWielowymiarowa warunkowa wartość zagrożona jest skalarną, kwantylową miarą ryzyka modelowanego wielowymiarową zmienną losową. Zakłada się, że czynniki ryzyka są w pełni substytucyjne, tzn. wyrażone w tych samych jednostkach. Wielowymiarowa warunkowa wartość zagrożona jest miarą ekstremalną, umożliwiającą parametryzowanie poziomu awersji do ryzyka począwszy od skrajnego pesymizmu po neutralność względem ryzyka poprzez zmianę rzędu kwantyla. Istotną zaletą miary jest możliwość wyznaczenia optymalnego portfela czynników ryzyka z wykorzystaniem programowania liniowego w oparciu o pełną informację niesioną przez wielowymiarową zmienną losową. Nie jest to możliwe przy użyciu innych typowych kwantylowych miar ryzyka jak wartość zagrożona (ang. Value-at-Risk) czy warunkowa wartość zagrożona (ang. Conditional Value-at-Risk).
URL http://omegapsir.pl/RepoPW/info/article/WUT0668b947ab9846228a79acf927371c09/Wielowymiarowa%2Bwarunkowa%2Bwarto%25C5%259B%25C4%2587%2Bzagro%25C5%25BCona%2Bjako%2Bmiara%2Bryzyka;jsessionid=-1CanEHheNsFqSffwovyJjQolTl01d0-iEZ6ORBv.repo-dev?r=publication&tab=&lang=en#.WHKiktThDZA
Languagepl polski
File
5_A.Krzemienowski_Wielowymiarowa_2013.pdf 577.81 KB
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 7.0, 27-03-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 27-03-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?