Preparation and long term stability studies of carbon dioxide adsorbents based on hyperbranched polymers

Paweł Parzuchowski , Magdalena Mazurek-Budzyńska , Aleksandra Świderska , Marlena Roguszewska , Karolina Rolińska , Dominik Wołosz

Abstract

The article reports preparation and characterization of CO2 adsorbents based on hyperbranched polyamines and polyglycerols. Hyperbranched polyglycerol containing primary amine groups (A-HBPG) and polyethyleneimine (PEI) showed to be effective in CO2 capture from the ambient air. Adsorbents based on those polymers were stable for at least 17 adsorption/desorption cycles provided the desorption was performed in oxygen free atmosphere. Amine containing hyperbranched polymers are promising materials for CO2 capture.

Author Paweł Parzuchowski (FC / CPCT)
Paweł Parzuchowski,,
- Chair Of Polymer Chemistry And Technology
, Magdalena Mazurek-Budzyńska (FC / CPCT)
Magdalena Mazurek-Budzyńska,,
- Chair Of Polymer Chemistry And Technology
, Aleksandra Świderska (FC / CPCT)
Aleksandra Świderska,,
- Chair Of Polymer Chemistry And Technology
, Marlena Roguszewska (FC / CPCT)
Marlena Roguszewska,,
- Chair Of Polymer Chemistry And Technology
, Karolina Rolińska (FC / CPCT)
Karolina Rolińska,,
- Chair Of Polymer Chemistry And Technology
, Dominik Wołosz (FC / CPCT)
Dominik Wołosz,,
- Chair Of Polymer Chemistry And Technology
Other language title versionsOtrzymywanie adsorbentów ditlenku węgla na bazie polimerów silnie rozgałęzionych oraz badania ich długoterminowej stabilności
Journal seriesPolimery, ISSN 0032-2725
Issue year2020
Vol65
Pages174-183
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpolimer silnie rozgałęziony, wychwyt ditlenku węgla, poliglicerol, poliglicydol, amina
Keywords in Englishhyperbranched polymer, carbon dioxide capture, polyglycerol, polyglycidol, amine
ASJC Classification1500 General Chemical Engineering; 2505 Materials Chemistry; 2507 Polymers and Plastics
Abstract in PolishScharakteryzowano adsorbenty CO2 otrzymane na bazie polietylenoiminy (PEI) lub hiperrozgałęzionego poliglicerolu zawierającego grupy aminowe (A-HBPG) osadzone na różnych podłożach. Wykazano, że A-HBPG i PEI skutecznie wychwytują CO2 z otaczającego powietrza. Badane adsorbenty wykazywały stabilność przez co najmniej 17 cykli adsorpcji/desorpcji CO2, pod warunkiem, że desorpcję prowadzono w atmosferze beztlenowej. Stwierdzono, że hiperrozgałęzione polimery zawierające grupy aminowe są obiecującymi materiałami przeznaczonymi do wychwytywania CO2. Słowa kluczowe: polimer silnie rozgałęziony, wychwyt ditlenku węgla, poliglicerol, poliglicydol, amina.
DOIDOI:10.14314/POLIMERY.2020.3.2
URL http://en.www.ichp.pl/Preparation-and-long-term-stability-studies-of-carbon-dioxide-adsorbents-based-on-hyperbranched-polymers
Languageen angielski
File
02_Parzuchowski_03_2020.pdf 1.14 MB
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 04-08-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus Citations = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2017 = 0.568; WoS Impact Factor: 2018 = 1.121 (2) - 2018=1.075 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?