Algorytm sterowania węzłami pośredniczącymi sieci BLE MESH dla systemów Internetu Rzeczy

Maciej Sosnowski , Andrzej Bęben , Andrzej Bąk , Dominika Zawiślak

Abstract

The Bluetooth Low Energy (BLE) supporting multi-hop transmission (BLE MESH) is a new, becoming popular network technology for the Internet of Things. Due to the limited computing resources of the IoT nodes, BLE MESH uses random medium access and flooding technique for message delivery. The article proposes a control algorithm for deriving the minimum number of relaying nodes while still maintaining the network integrity. Our approach reduces the network load and total energy consumption.
Author Maciej Sosnowski (FEIT / IT)
Maciej Sosnowski,,
- The Institute of Telecommunications
, Andrzej Bęben (FEIT / IT)
Andrzej Bęben,,
- The Institute of Telecommunications
, Andrzej Bąk (FEIT / IT)
Andrzej Bąk,,
- The Institute of Telecommunications
, Dominika Zawiślak (FEIT / IT)
Dominika Zawiślak,,
- The Institute of Telecommunications
Other language title versionsOn Efficient Relay Control Algorithm For BLE MESH IoT Network Environement
Journal seriesPrzegląd Telekomunikacyjny - Wiadomości Telekomunikacyjne, ISSN 1230-3496, e-ISSN 2449-7487
Issue year2019
VolXCII
No7/2019
Pages548-552
Publication size in sheets0.5
ConferenceXXXV Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki (KSTiT 2019), 26-06-2019 - 28-06-2019, Wrocław, Polska
Keywords in PolishBLE MESH, Internet Rzeczy, algorytmy sterowania
Keywords in EnglishBLE MESH, Internet of Things, control algorithms
Abstract in Polishechnika Bluetooth Low Energy (BLE) wspierająca przekaz wieloskokowy (BLE MESH) jest nowym rozwiązaniem sieciowym zyskującym na popularności w systemach Internetu Rzeczy. Ze względu na ograniczone zasoby obliczeniowe węzłów, BLE MESH wykorzystuje losowy dostęp do medium i ruting bazujący na zalewaniu sieci wiadomościami. W artykule zaproponowano algorytm sterowania siecią BLE MESH, który wyznacza minimalną liczbę węzłów pośredniczących zachowując spójność sieci, przez co ogranicza on jej obciążenie, zmniejsza całkowite zużycie energii oraz wydłuża czas życia systemu.
DOIDOI:10.15199/59.2019.7.10
Languageen angielski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 18-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?