Voronoi diagrams – architectural and structural rod structure research model optimization

Wiesław Rokicki , Ewelina Gawell

Abstract

In modern design architecture there is an interesting trend of developing highly complex spatial systems, inspired by patterns inspired by the natural world. As a result, visually innovative solutions are being created, and what is important from an engineering point of view, also technologically efficient. The logic behind shaping “bionic” architecture is aimed at, among others, the rational use of materials and energy. The search for new spatial structures through multi-criteria analyses has increased the interest in digital optimization issues in multidisciplinary architectural and engineering analyses. Algorithms used to form diverse, multi-variant carrier systems based on similar boundary assumptions play a special role in improving computer programs. Research samples in the development of regular and irregular rod-like structures based on own developed digital models have been presented as an example of such action. The simulations conducted involved analysis of configurable structures based on their efficiency in material consumption.
Author Wiesław Rokicki (FA / CCD)
Wiesław Rokicki,,
- Chair of Construction Design
, Ewelina Gawell (FA)
Ewelina Gawell,,
- Faculty of Architecture
Other language title versionsDiagramy Voronoi – modele badawcze struktur prętowych w optymalizacji architektoniczno-konstrukcyjnej
Journal seriesMAZOWSZE Studia Regionalne, ISSN 1689-4774
Issue year2016
No19
Pages155-164
Publication size in sheets0.5
Abstract in PolishW architekturze, we współczesnym projektowaniu, obserwujemy interesującą tendencję, czyli kształtowanie bardzo skomplikowanych układów przestrzennych, inspirowanych wzorami zaczerpniętymi ze świata przyrody. W wy niku takich działań powstają rozwiązania bardzo nowatorskie wizualnie, ale także, co jest istotne z inżynierskiego punktu widzenia, efektywne technologicznie. Logika kształtowania „bionicznej” architektury jest ukierunkowywana m.in. na racjonalne zużyciu materiałów i energii. Poszukiwania przez wielokryterialne analizy nowych struktur przestrzennych powodują wzrost zainteresowania zagadnieniami cyfrowej optymalizacji w interdyscyplinarnych analizach architektoniczno-konstrukcyjnych. Szczególną rolę w doskonaleniu programów komputerowych zaczynają odgrywać algorytmy, umożliwiające kształtowanie różnorodnych, wielowariantowych układów nośnych w oparciu o podobne założenia brzegowe. Jako przykład takiego działania przedstawiono próby badawcze w kształtowaniu regularnych oraz nieregularnych struktur prętowych, w oparciu o opracowane własne modele cyfrowe. Przeprowadzone symulacje dotyczyły analizy konfigurowanych struktur z uwagi na ich efektywność w zużyciu materiału
DOIDOI:10.21858/msr.19.10
Languageen angielski , pl polski
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 04-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 04-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?