Polskie światłowody aktywne do zastosowań w układach laserowych

Krzysztof Paweł Anders , Paweł Bortnowski , Mateusz Wąsowski , Konrad Markowski , Tomasz Osuch , Paweł Mergo , Ryszard Piramidowicz

Abstract

W 1961 roku Elias Snitzer [1] zaprezentował możliwość konstruowania laserów, w których ośrodkiem czynnym jest światłowód domieszkowany jonami ziem rzadkich. Od tego czasu datuje się dynamiczny rozwój techniki laserów włóknowych, pozwalających na opracowywanie źródeł promieniowania koherentnego o znakomitych parametrach wiązki wyjściowej - wysokich wartościach mocy optycznej przy zachowaniu jednomodowej charakterystyki przestrzennej generowanego promieniowania. Zalety te wynikają ze specyficznej geometrii ośrodka aktywnego, umożliwiającej, dzięki efektowi falowodowemu, zastosowanie ośrodka aktywnego o praktycznie dowolnej długości, przy zachowaniu niewielkich rozmiarów całego urządzenia oraz łatwość uzyskania pracy na podstawowym modzie poprzecznym. Układy włóknowe zdominowały w ostatnich latach rynek laserów ciała stałego, znajdując liczne zastosowania w układach przemysłowej obróbki trudnotopliwych metali (cięcia, spawania, hartowania itp.), układach medycznych czy systemach broni laserowej. Należy podkreślić, że chociaż liczba firm produkujących lasery włóknowe jest stosunkowo liczna, to kompetencje technologiczne, pozwalające na wytwarzanie włókien aktywnych o odpowiednich właściwościach mają zaledwie nieliczne ośrodki. W pracy tej przedstawione zostaną wyniki badań spektroskopowych oraz generacyjnych jednych z pierwszych polskich światłowodów aktywnych do zastosowań w układach laserów włóknowych, wytworzonych w Pracowni Technologii Światłowodów Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej. Właściwości spektroskopowe zaprojektowanych i wytworzonych preform oraz światłowodów aktywnych zostały porównane z próbkami pozyskanymi od dostawców komercyjnych. Badania generacyjne przeprowadzono w dwóch konfiguracjach: lasera z rezonatorem w postaci siatek braggowskich, oraz rezonatora pętlowego (w układzie theta, prezentowanym w pracy [2]). Opracowane włókna pozwoliły na uzyskanie generacji w zakresie ok. 1 µm oraz ok. 2 µm – odpowiednio dla światłowodów domieszkowanych jonami iterbu i tulu. Wyniki badań potwierdziły zarówno potencjał opracowanej technologii włókien aktywnych, jak też możliwości konstruowania laserów włóknowych bazujących na polskich komponentach światłowodowych – włóknach aktywnych, sumatorach mocy optycznej, siatkach braggowskich etc.
Author Krzysztof Paweł Anders (FEIT / MO)
Krzysztof Paweł Anders,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics
, Paweł Bortnowski (FEIT / MO)
Paweł Bortnowski,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics
, Mateusz Wąsowski
Mateusz Wąsowski,,
-
, Konrad Markowski (FEIT / PE)
Konrad Markowski,,
- The Institute of Electronic Systems
, Tomasz Osuch (FEIT / PE)
Tomasz Osuch,,
- The Institute of Electronic Systems
, Paweł Mergo
Paweł Mergo,,
-
, Ryszard Piramidowicz (FEIT / MO)
Ryszard Piramidowicz,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics
Pages40-40
Publication size in sheets0.3
Book Jabczyński Jan K. (eds.): Książka Abstraktów XII Sympozjum Techniki Laserowej STL 2018, 2018, WAT, 135 p.
URL http://sympozjumtechnikilaserowej.pl/data/uploads/KA_STL2018.pdf
projectx. Project leader: Piramidowicz Ryszard, , Phone: (48 22) 625 73 95; (48 22) 234 78 88, start date 03-08-2015, planned end date 30-06-2018, IMiO/2015/DOB/1, Implemented
WEiTI Projects financed by NCRD [Projekty finansowane przez NCBiR (NCBR)]
Languagepl polski
Score (nominal)15
ScoreMinisterial score = 15.0, BookChapterMatConf
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, BookChapterMatConf
Citation count*
Additional fields
pracaS1_1
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back