Uregulowania prawne Unii Europejskiej w odniesieniu do niektórych urządzeń chłodniczych i wymóg ich etykietowania

Adam Ruciński

Abstract

W artykule poruszono zagadnienia dotyczące najnowszych wymogów etykietowania w odniesieniu do niektórych szaf chłodniczych i mroźniczych przedstawionych w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2015/1094 z dnia 5 maja 2015 roku uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykietowania energetycznego szaf chłodniczych lub mroźniczych. Przedstawione tam zagadnienia są zgodne również z ustaleniami Dyrektywy 2009/125/WE ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z użytkowaniem energią.
Author Adam Ruciński ITC
Adam Ruciński,,
- The Institute of Heat Engineering
Journal seriesChłodnictwo i Klimatyzacja, ISSN 1425-9796
Issue year2016
No8
Pages2-4
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishczynniki chłodnicze, legislacja, etykietowanie
URL http://www.chlodnictwoiklimatyzacja.pl/artykuly/261-wydanie-8-2016/3916-uregulowania-prawne-unii-europejskiej-w-odniesieniu-do-niektorych-urzadzen-chlodniczych-i-wymog-ich-etykietowania.html
Languagepl polski
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score [Punktacja MNiSW] = 0.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) [Punktacja MNiSW (2013-2016)] = 0.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal - za mała objętość w arkuszach wydawniczych: 0.3
Citation count*0
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back