The quality of steel castings in terms of precision ceramic mould structure

Robert Biernacki , Roman Haratym , Jakub Kwapisz

Abstract

In the opinion of metrologists, technologists and trybologists surface microgeometry is one of the most important factors affecting the performance characteristics of the machine parts (resistance to wear, sliding and lubricating properties, durability and tightness of joints, fatigue strength, corrosion resistance, etc.). The analysis was made of the ceramic mould elements structure influence on the microgeometry of steel castings surface and their dimensional accuracy. To assess the structure of the ceramic mould previous studies made with usage of computer tomography where used, those studies highlight the ceramic mould structure anisotropy and its properties.
Author Robert Biernacki (FPE / IoMP)
Robert Biernacki,,
- The Institute of Manufacturing Processes
, Roman Haratym (FPE)
Roman Haratym,,
- Faculty of Production Engineering
, Jakub Kwapisz
Jakub Kwapisz,,
-
Journal seriesArchives of Foundry Engineering, ISSN 1897-3310
Issue year2013
Vol13
Pages9-12
Keywords in Polishmetoda wytapianych modeli, mikrogeometria powierzchni odlewów, budowa formy ceramicznej
Keywords in Englishlost wax casting, casting surface microgeometry, ceramic mould structure
Abstract in PolishW opinii metrologów, technologów i trybologów mikrogeometria powierzchni, jest jednym z bardzo ważnych czynników wpływających na właściwości eksploatacyjne części maszyn (odporność na zużycie, własności ślizgowe i smarujące, trwałość i szczelność połączeń, wytrzymałość zmęczeniowa, odporność na korozję, itp.). Wykonano analizę wpływu budowy elementów formy ceramicznej na ocenę mikrogeometrii powierzchni odlewów staliwnych i ich dokładność wymiarową. Do oceny struktury formy ceramicznej wykorzystano wcześniejsze badania na tomografie komputerowym podkreślające anizotropię budowy formy ceramicznej i jej właściwości.
Languagepl polski
Score (nominal)15
ScoreMinisterial score = 9.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?