Prediction of the chromium(III) separation from acidic salt solutions on nanofiltration membranes using Donnan and Steric Partitioning Pore (DSP) model

Anna Kowalik-Klimczak , Mariusz Zalewski , Paweł Gierycz

Abstract

This paper presents experimental and modelling analysis of the application of nanofiltration for separation of chromium (III) from acidic salt solution. In the studies commercial nanofiltration HL membrane has been used. The experimental results have been interpreted by, based on the extended Nernst-Planck equation, Donnan and Steric Partitioning Pore (DSP) model. The obtained results showed satisfactory agreement between experimental and modelling data for the pressure range 10-24 bar and different concentrations of chloride and sulfate ions. It means that the DSP model may be helpful for the monitoring of nanofiltration applied to treatment of chromium wastewater.
Author Anna Kowalik-Klimczak ZPR - [Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance, Institute for Sustainable Techologies - National Research Institute, Radom]
Anna Kowalik-Klimczak,,
- Department of Separation Processes
- Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance, Institute for Sustainable Techologies - National Research Institute, Radom
, Mariusz Zalewski ZPR
Mariusz Zalewski,,
- Department of Separation Processes
, Paweł Gierycz ZPR
Paweł Gierycz,,
- Department of Separation Processes
Journal seriesArchitecture Civil Engineering Environment, ISSN 1899-0142
Issue year2016
Vol9
No3
Pages135-140
Publication size in sheets0.5
Keywords in Englishnanofiltration (NF), DSP model, Chromium (III), acidic salt solutions
Abstract in PolishW pracy przedstawiono doświadczalną i modelową analizę zastosowania nanofiltracji do separacji chromu (III) z kwaśnych roztworów soli. W badaniach użyto komercyjną nanofiltracyjną membranę typu HL. Wyniki badań doświadczalnych zinterpretowano za pomocą modelu Donnana i Przestrzennego Rozkładu Porów (Donnan and Steric Partitioning Pore Model – DSP Model), który oparty jest na rozszerzonym równaniu Nernsta-Plancka. Uzyskane wyniki wykazały zadawalającą zgodność pomiędzy danymi doświadczalnymi i modelowymi dla ciśnienia w zakresie 10-24 bar oraz różnych stężeń jonów chlorkowych i siarczanowych. Oznacza to, że model DSP może być pomocny podczas monitorowania możliwości zastosowania nanofiltracji do oczyszczania ścieków chromowych
URL http://acee-journal.pl/1,7,Issues.html
Languageen angielski
File
Kowalik-Klimczak A. (i in.) - Prediction of the chromium....pdf 1.69 MB
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2018-07-21)
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back