Czynniki turbulencji operacyjnych produkcji rozproszonej globalnie

Stanisław Strzelczak

Abstract

This paper presents some conclusions from the research of turbulent behavior of globally distributed production networks. The research explained endogenic end egzogenic factors of turbulences, including structural (systemic), behavioral, as well as common operational strategies, tactics and methods. A hybrid approach that integrates systemic and behavioral factors has been applied to the modeling of phenomena. Typical scenarios of turbulences and their negative effects have been identified and described. Referring to a highly turbulent environment, a potential impact of turbulences on evolution of networks and sectors and further change of global economic balance has been also suggested.
Author Stanisław Strzelczak (FPE / IOPS)
Stanisław Strzelczak,,
- The Institute of Organization of Production Systems
Book Nowoczesność przemysłu i usług. Koncepcje, metody i narzędzia współczesnego zarządzania, 2011, TNOiK, ISBN 978-83-85587-30-9, 16 p.
Keywords in Polishturbulencje operacyjne, produkcja rozproszona globalnie
Keywords in Englishoperational turbulences, globally distributed manufacturing
Abstract in PolishW pracy przedstawiono wnioski z badań empirycznych i teoretycznych nt. turbulencji operacyjnych występujących w produkcji rozproszonej globalnie. Wyjaśniono ich przyczyny egzo- i endogenne, a wśród tych ostatnich m.in. znaczącą rolę czynników strukturalnych, behawioralnych, a także modnych strategii, taktyk i metod operacyjnych. Zastosowano hybrydowe podejście do badań modelowych, integrujące aspekty rzeczowe i behawioralne. Opisano typowe scenariusze i negatywne skutki turbulencji. Wskazano też na potencjalny wpływ turbulencji, w kontekście wysokiego poziomu turbulencji otoczenia ogólnego, na ewolucję sieci i sektorów, a w ślad za tym na dalsze zmiany globalnej równowagi ekonomicznej i dywergencję przemysłu.
Languagepl polski
Score (nominal)4
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?