Comparison of the environmental impact of an electric car and a car with an internal combustion engine in Polish conditions using life cycle assessment method

Zdzisław Chłopek , Jakub Lasocki

Abstract

The paper presents results of a comparative analysis of the environmental impact of an electric car and cars with spark ignition and compression ignition engines. The investigations were carried out with the use of the life cycle assessment (LCA) method, with the processes related to the manufacturing, operation, and disposal of the vehicles when worn out being taken into account in the analysis. The life cycle assessment was made according to the ReCiPe method, with taking into account ten impact categories. The results obtained have indicated very high susceptibility of the ecological properties of electric cars to the electricity generation technology used. In Polish conditions, where most of the electric energy is obtained from coal and lignite combustion processes, the use of electric cars may result in a higher environmental load than it is in the case of motor vehicles with internal combustion engines.
Author Zdzisław Chłopek (FACME / IAE)
Zdzisław Chłopek,,
- Institute of Automotive Engineering
, Jakub Lasocki (FACME / IV)
Jakub Lasocki,,
- Institute of Vehicles
Journal seriesCombustion Engines, [Combustion Engines. Silniki Spalinowe], ISSN 2300-9896, [0138-0346]
Issue year2013
Vol154
No3
Pages192-201
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsamochody elektryczne, samochody z silnikami spalinowymi, ocena cyklu istnienia (LCA), energia elektryczna
Keywords in Englishelectric vehicles, internal combustion engine vehicles, life cycle assessment (LCA), electric energy
Abstract in PolishW pracy przedstawiono wyniki analizy porównawczej oddziaływania na środowisko samochodu elektrycznego i samochodów z silnikami spalinowymi – o zapłonie iskrowym i o zapłonie samoczynnym. Do badań wykorzystano metodę oceny cyklu istnienia (LCA). W analizie uwzględniono procesy związane z wytwarzaniem, eksploatacją, a także zagospodarowaniem pojazdów po zużyciu. Oceny wpływu cyklu istnienia dokonano metodą ReCiPe biorąc pod uwagę dziesięć kategorii wpływu. Uzyskane wyniki ukazują bardzo dużą wrażliwość właściwości ekologicznych samochodów elektrycznych na technologię wytwarzania energii elektrycznej. W warunkach polskich, w których większość energii elektrycznej pochodzi z procesu spalania węgla kamiennego i węgla brunatnego, użytkowanie samochodów elektrycznych może powodować większe obciążenie środowiska niż użytkowanie samochodów z silnikami spalinowymi.
URL http://www.combustion-engines.eu/en/numbers/11/295
Languageen angielski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 25-02-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 25-02-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 5.0
Citation count*5 (2020-09-08)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?